Modyfikowanie grupy opcji

19 marca 2024

ID 174409

Domyślna konfiguracja grupy opcji, w której umieściłeś instancję Amazon RDS nie jest wystarczająca do pracy z bazą danych Kaspersky Security Center. Musisz dodać opcje do grupy opcji i utworzyć nową rolę IAM do pracy z bazą danych.

W celu zmodyfikowania grupy opcji i utworzenia nowej roli IAM:

 1. Upewnij się, że jesteś w konsoli AWS Management Console (https://console.aws.amazon.com) i zalogowałeś się do niej z poziomu swojego konta.
 2. W wierszu menu kliknij Usługi.

  Zostanie wyświetlona lista dostępnych usług (patrz rysunek poniżej).

  Na liście usług w konsoli zarządzania AWS usługa IAM znajduje się w sekcji Security, Identity & Compliance. Usługa RDS znajduje się w sekcji Database.

  Lista usług w konsoli AWS Management Console

 3. Na liście wybierz RDS.
 4. W lewym panelu kliknij Grupy opcji.

  Zostanie wyświetlona lista grup opcji.

 5. Wybierz grupę opcji, w której umieściłeś swoją instancję Amazon RDS, i kliknij przycisk Dodaj opcję.

  Zostanie otwarte okno Dodaj opcję.

 6. W sekcji Rola IAM wybierz opcję Utwórz nową rolę / Tak i wprowadź nazwę nowej roli IAM.

  Rola jest tworzona z domyślnym zestawem uprawnień. Następnie będziesz musiał zmienić jej uprawnienia.

 7. W sekcji Komora S3 wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli nie utworzyłeś instancji komory Amazon S3 dla kopii zapasowej danych, wybierz odnośnik Utwórz nową komorę S3 i utwórz nową komorę S3, korzystając z interfejsu S3.
  • Jeśli już utworzyłeś instancję komory Amazon S3 dla zadania tworzenia kopii zapasowej danych Serwera administracyjnego, wybierz swoją komorę S3 z menu rozwijalnego.
 8. Zakończ dodawanie opcji, klikając przycisk Dodaj opcję w dolnej części strony.

Zmodyfikowałeś grupę opcji i utworzyłeś nową rolę IAM do pracy z bazą danych RDS.

Adresy stron internetowych cytowane w tym dokumencie są poprawne w dniu wydania Kaspersky Security Center.

Zobacz również:

Scenariusz: Wdrażanie ochrony dla środowiska chmury

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.