Modyfikowanie uprawnień dla roli IAM dla instancji bazy danych Amazon RDS

15 lutego 2024

ID 174419

Po dodaniu opcji do grupy opcji, musisz przypisać wymagane uprawnienia do roli IAM, którą utworzyłeś do pracy z instancją bazy danych Amazon RDS.

W celu przypisania wymaganych uprawnień do roli IAM, którą utworzyłeś do pracy z instancją bazy danych Amazon RDS:

  1. Upewnij się, że jesteś w konsoli AWS Management Console (https://console.aws.amazon.com) i zalogowałeś się do niej z poziomu swojego konta.
  2. Na liście usług wybierz IAM.

    Zostanie otwarte okno zawierające listę nazw użytkowników i menu, które umożliwia pracę z narzędziem.

  3. W menu wybierz Role.
  4. Na liście ról IAM, wyświetlonych w obszarze roboczym, wybierz rolę, którą utworzyłeś podczas dodawania opcji do grupy opcji.
  5. Korzystając z interfejsu AWS, usuń profil sqlNativeBackup-<date>.
  6. Korzystając z interfejsu AWS, przyłącz profil AmazonS3FullAccess do roli.

Do roli IAM zostają przypisane wymagane uprawnienia do pracy z Amazon RDS.

Adresy stron internetowych cytowane w tym dokumencie są poprawne w dniu wydania Kaspersky Security Center.

Zobacz również:

Scenariusz: Wdrażanie ochrony dla środowiska chmury

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.