Konfigurowanie reguły zatrzymania dla urządzeń nieprzypisanych

19 marca 2024

ID 174975

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Po zakończeniu przeszukiwania sieci Windows, wykryte urządzenia zostały umieszczone w podgrupach grupy administracyjnej Urządzenia nieprzypisane. Tę grupę administracyjną można znaleźć w Wykrywanie i wdrażanie → Wykrywanie → Domeny Windows. Folder Domeny Windows to grupa nadrzędna. Zawiera grupy potomne, które zostały nazwane po odpowiednich domenach i grupach roboczych, które zostały wykryte podczas przeszukiwania. Grupa nadrzędna może także zawierać grupę administracyjną urządzeń mobilnych. Możesz skonfigurować reguły zatrzymania urządzeń nieprzypisanych dla grupy nadrzędnej i dla każdej grupy potomnej. Reguły zatrzymania nie zależą od ustawień wyszukiwania urządzeń i działają nawet wtedy, gdy wyszukiwanie urządzeń jest wyłączone.

Reguły przechowywania urządzeń nie mają wpływu na urządzenia, które mają jeden lub więcej napędów zaszyfrowanych za pomocą pełnego szyfrowania dysku. Takie urządzenia nie są usuwane automatycznie — można je usunąć tylko ręcznie. Jeśli potrzebujesz usunąć urządzenie z zaszyfrowanym dyskiem, najpierw odszyfruj dysk, a następnie usuń urządzenie.

W celu skonfigurowania reguł zatrzymania dla urządzeń nieprzypisanych:

 1. W menu głównym przejdź do Wykrywanie i wdrażanieWykrywanieDomeny Windows.
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby skonfigurować ustawienia grupy nadrzędnej, kliknij przycisk Właściwości.

   Zostanie otwarte okno właściwości domeny Windows.

  • Aby skonfigurować ustawienia grupy potomnej, kliknij jej nazwę.

   Zostanie otwarte okno właściwości grupy potomnej.

 3. Określ następujące ustawienia:
  • Usuń urządzenie z grupy, jeżeli było nieaktywne dłużej niż (dni)
  • Dziedzicz z grupy nadrzędnej
  • Wymuś dziedziczenie w grupach podrzędnych
 4. Kliknij przycisk Zaakceptuj.

Twoje zmiany zostaną zapisane i zastosowane.

Zobacz również:

Scenariusz: Wykrywanie urządzeń w sieci

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.