Przeglądanie raportów połączeń z Serwerem administracyjnym

19 marca 2024

ID 175099

Historia połączeń i prób nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym podczas jego działania może zostać zapisana w pliku raportu. Informacje w pliku umożliwiają śledzenie nie tylko połączeń w obrębie infrastruktury sieci, ale także nieautoryzowanych prób uzyskania dostępu do Serwera administracyjnego.

W celu zapisania zdarzeń nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym:

  1. Z drzewa konsoli wybierz Serwer administracyjny, dla którego chcesz włączyć zapisywanie zdarzeń połączenia.
  2. Z menu kontekstowego Serwera administracyjnego wybierz Właściwości.
  3. W otwartym oknie właściwości, w sekcji Ustawienia połączenia z Serwerem administracyjnym wybierz podsekcję Porty połączenia.
  4. Włącz opcję Zapisuj zdarzenia połączenia z Serwerem administracyjnym.
  5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno właściwości Serwera administracyjnego.

Wszystkie dalsze zdarzenia przychodzących połączeń z Serwerem administracyjnym, wyniki autoryzacji i błędy SSL zostaną zapisane do pliku %ProgramData%\KasperskyLab\adminkit\logs\sc.syslog.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.