Wymuszona synchronizacja

19 marca 2024

ID 175431

Pomimo tego, że Kaspersky Security Center automatycznie synchronizuje stan, ustawienia, zadania i zasady dla zarządzanych urządzeń, w niektórych przypadkach możesz chcieć wymusić uruchomienie synchronizacji dla określonego urządzenia. Możesz uruchomić wymuszoną synchronizację dla następujących urządzeń:

 • Urządzenia, na których jest zainstalowany Agent sieciowy
 • Urządzenia działające pod kontrolą systemu operacyjnego KasperskyOS

  Przed uruchomieniem wymuszonej synchronizacji dla urządzenia KasperskyOS upewnij się, że urządzenie znajduje się w obszarze punktu dystrybucji oraz że serwer push jest włączony na punkcie dystrybucji.

 • Urządzenia iOS
 • Urządzenia Android

  Przed uruchomieniem wymuszonej synchronizacji dla urządzenia Android musisz skonfigurować Google Firebase Cloud Messaging.

Synchronizowanie pojedynczego urządzenia

W celu wymuszenia synchronizacji między Serwerem administracyjnym a zarządzanym urządzeniem:

 1. W menu głównym przejdź do UrządzeniaZarządzane urządzenia.
 2. Kliknij nazwę urządzenia, które chcesz zsynchronizować z Serwerem administracyjnym.

  Zostanie otwarte okno właściwości na wybranej sekcji Ogólne.

 3. Kliknij przycisk Wymuś synchronizację.

Aplikacja synchronizuje wybrane urządzenie z Serwerem administracyjnym.

Synchronizowanie kilku urządzeń

W celu wymuszenia synchronizacji między Serwerem administracyjnym a kilkoma zarządzanymi urządzeniami:

 1. Otwórz listę urządzeń grupy administracyjnej lub wyboru urządzeń:
  • W menu głównym przejdź do UrządzeniaZarządzane urządzenia, kliknij odnośnik ścieżki w polu Bieżąca ścieżka nad listą zarządzanych urządzeń, a następnie wybierz grupę administracyjną zawierającą urządzenia do synchronizacji.
  • Uruchom wybór urządzeń, aby przejrzeć listę urządzeń.
 2. Zaznacz pola obok urządzeń, które chcesz zsynchronizować z Serwerem administracyjnym.
 3. Nad listą zarządzanych urządzeń kliknij przycisk wielokropka (), a następnie kliknij przycisk Wymuś synchronizację.

  Aplikacja synchronizuje wybrane urządzenia z Serwerem administracyjnym.

 4. Na liście urządzeń sprawdź, czy czas ostatniego połączenia z Serwerem administracyjnym uległ zmianie dla wybranych urządzeń na bieżący czas. Jeśli czas nie został zmieniony, wówczas zmień zawartość strony, klikając przycisk Odśwież.

Wybrane urządzenia zostaną zsynchronizowane z Serwerem administracyjnym.

Przeglądanie czasu dostarczenia zasady

Po zmianie zasady dla aplikacji Kaspersky na Serwerze administracyjnym, administrator może sprawdzić, czy zmieniona zasada została dostarczona do określonego zarządzanego urządzenia. Zasada może zostać dostarczona podczas regularnej synchronizacji lub wymuszonej synchronizacji.

W celu sprawdzenia daty i godziny dostarczenia zasady aplikacji na zarządzane urządzenie:

 1. W menu głównym przejdź do UrządzeniaZarządzane urządzenia.
 2. Kliknij nazwę urządzenia, które chcesz zsynchronizować z Serwerem administracyjnym.

  Zostanie otwarte okno właściwości na wybranej sekcji Ogólne.

 3. Wybierz zakładkę Aplikacje.
 4. Wybierz aplikację, dla której chcesz sprawdzić datę synchronizacji profilu.

  Zostanie otwarte okno zasady aplikacji na sekcji Ogólne i z wyświetloną datą i godziną dostarczenia zasady.

Zobacz również:

Konfiguracja i przydzielanie profili: Metoda skoncentrowana na urządzeniu

Scenariusz: Konfigurowanie ochrony sieci

Włączanie serwera push

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.