Informacje o używaniu plików diff do aktualizowania baz danych i modułów aplikacji Kaspersky

19 marca 2024

ID 175487

Jeśli Kaspersky Security Center pobiera uaktualnienia z serwerów aktualizacji Kaspersky, optymalizuje ruch sieciowy przy użyciu plików diff. Możesz także włączyć używanie plików diff przez urządzenia (Serwery administracyjne, punkty dystrybucji i urządzenia klienckie), które pobierają uaktualnienia z innych urządzeń w sieci.

Informacje o funkcji Pobierz pliki diff

Plik diff opisuje różnice między dwoma wersjami pliku bazy danych lub modułu programu. Użycie plików diff oszczędza ruch sieciowy w sieci firmowej, ponieważ pliki diff zajmują mniej miejsca niż całe pliki baz danych i modułów programu. Jeśli funkcja Pobierz pliki diff jest włączona na Serwerze administracyjnym lub w punkcie dystrybucji, pliki diff zostają zapisane na tym Serwerze administracyjnym lub w tym punkcie dystrybucji. W wyniku tego działania, urządzenia, które pobierają uaktualnienia z tego Serwera administracyjnego lub punktu dystrybucji, mogą używać zapisanych plików diff do aktualizacji swoich baz danych i modułów programu.

Aby zoptymalizować użycie plików diff, zalecana jest synchronizacja terminarza aktualizacji urządzeń z terminarzem aktualizacji Serwera administracyjnego lub punktu dystrybucji, z którego urządzenia pobierają uaktualnienia. Jednakże ruch sieciowy można oszczędzić nawet wtedy, gdy urządzenia są aktualizowane kilka razy rzadziej niż Serwer administracyjny lub punkt dystrybucji, z którego urządzenia pobierają uaktualnienia.

Funkcja Pobierz pliki diff może zostać włączona tylko na Serwerach administracyjnych i w punktach dystrybucji od wersji 11. Aby zapisać pliki diff na Serwerach administracyjnych i w punktach dystrybucji w wersjach wcześniejszych, zaktualizuj je do wersji 11 lub nowszej.

Funkcja Pobierz pliki diff jest niekompatybilna z trybem offline pobierania uaktualnień. Oznacza to, że Agenty sieciowe, które używają trybu offline pobierania uaktualnień nie pobierają plików diff nawet wtedy, gdy funkcja Pobierz pliki diff jest włączona na Serwerze administracyjnym lub w punkcie dystrybucji, który dostarcza uaktualnienia do tych Agentów sieciowych.

Punkty dystrybucji nie używają multiemisji IP do automatycznego rozsyłania plików diff.

Zobacz również:

Scenariusz: Regularne aktualizowanie baz danych i aplikacji Kaspersky

Włączania funkcji Pobierz pliki diff: scenariusz

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.