Informacje o znacznikach urządzeń

19 marca 2024

ID 175848

Kaspersky Security Center umożliwia znakowanie urządzeń. Znacznik to etykieta urządzenia i może zostać użyty do grupowania, opisywania lub wyszukiwania urządzeń. Znaczniki przydzielone do urządzeń mogą być użyte do tworzenia wyborów, wyszukiwania urządzeń i rozdzielania urządzeń pomiędzy grupami administracyjnymi.

Urządzenia można znakować ręcznie lub automatycznie. Możesz użyć ręcznego znakowania, gdy chcesz oznakować pojedyncze urządzenie. Automatyczne znakowanie jest wykonywane przez Kaspersky Security Center zgodnie z określonymi regułami znakowania.

Urządzenia są znakowane automatycznie, gdy spełnione są określone reguły. Każdemu znacznikowi odpowiada pojedyncza reguła. Reguły są stosowane do właściwości sieciowych urządzenia, systemu operacyjnego, aplikacji zainstalowanych na urządzeniu i innych właściwości urządzenia. Na przykład, jeśli posiadasz infrastrukturę hybrydową maszyn fizycznych, instancji Amazon EC2 oraz maszyn wirtualnych Microsoft Azure, możesz skonfigurować regułę, która przypisze znacznik [Azure] do wszystkich maszyn wirtualnych Microsoft Azure. Następnie możesz użyć tego znacznika podczas tworzenia wyboru urządzeń; pomoże to w sortowaniu wszystkich maszyn wirtualnych Microsoft Azure i przypisaniu do nich zadania.

Znacznik jest automatycznie usuwany z urządzenia w następujących przypadkach:

  • Jeśli urządzenie przestanie spełniać warunki reguły, która przypisuje znacznik.
  • Jeśli reguła, która przypisuje znacznik, jest wyłączona lub została usunięta.

Lista znaczników oraz lista reguł na każdym Serwerze administracyjnym są niezależne od wszystkich pozostałych Serwerów administracyjnych, w tym głównego Serwera administracyjnego lub podległych wirtualnych Serwerów administracyjnych. Reguła jest stosowana tylko do urządzeń z tego samego Serwera administracyjnego, na którym reguła jest tworzona.

Zobacz również:

Scenariusz: Instalacja i wstępna konfiguracja Kaspersky Security Center Web Console

Scenariusz: Wykrywanie urządzeń w sieci

Konfiguracja i przydzielanie profili: Metoda skoncentrowana na urządzeniu

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.