Tworzenie znacznika urządzenia

19 marca 2024

ID 175850

W celu utworzenia znacznika urządzenia:

  1. W menu głównym przejdź do UrządzeniaZnacznikiZnaczniki urządzenia.
  2. Kliknij Dodaj.

    Zostanie otwarte okno nowego znacznika.

  3. W polu Znacznik wprowadź nazwę znacznika.
  4. Kliknij Zapisz, aby zachować zmiany.

Nowy znacznik pojawi się na liście znaczników urządzenia.

Zobacz również:

Scenariusz: Wykrywanie urządzeń w sieci

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.