Ręczne oznaczanie urządzenia

15 lutego 2024

ID 175860

W celu ręcznego przypisania znacznika do urządzenia:

  1. Przejrzyj znaczniki przypisane do urządzenia, do którego chcesz przypisać inny znacznik.
  2. Kliknij Dodaj.
  3. W otwartym oknie wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Aby utworzyć i przypisać nowy znacznik, wybierz Utwórz nowy znacznik, a następnie określ nazwę nowego znacznika.
    • Aby wybrać istniejący znacznik, wybierz Przypisz istniejący znacznik, a następnie, z listy rozwijalnej wybierz potrzebny znacznik.
  4. Kliknij OK, aby zastosować zmiany.
  5. Kliknij Zapisz, aby zachować zmiany.

Wybrany znacznik zostanie przypisany do urządzenia.

Zobacz również:

Scenariusz: Wykrywanie urządzeń w sieci

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.