Scenariusz: Wdrażanie aplikacji Kaspersky poprzez Kaspersky Security Center Web Console

19 marca 2024

ID 175982

Ten scenariusz wyjaśnia sposób wdrażania aplikacji Kaspersky za pośrednictwem Kaspersky Security Center Web Console. Możesz użyć kreatora wstępnej konfiguracji i kreatora wdrażania ochrony lub możesz ręcznie wykonać wszystkie niezbędne kroki.

Do zdalnego zainstalowania przy użyciu Kaspersky Security Center Web Console dostępne są następujące aplikacje:

 • Kaspersky Endpoint Security for Windows
 • Kaspersky Endpoint Security for Linux

Etapy

Wdrożenie aplikacji firmy Kaspersky odbywa się w krokach:

 1. Pobranie wtyczki zarządzającej dla aplikacji

  Ten krok jest częścią kreatora wstępnej konfiguracji. Jeśli zdecydujesz się nie uruchamiać kreatora, ręcznie pobierz wtyczkę dla Kaspersky Endpoint Security for Windows.

  Jeśli planujesz zarządzać firmowymi urządzeniami mobilnymi, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w pomocy dla Kaspersky Security for Mobile w celu pobrania i zainstalowania wtyczek zarządzających dla Kaspersky Endpoint Security for Android.

 2. Pobieranie i tworzenie pakietów instalacyjnych

  Ten krok jest częścią kreatora wstępnej konfiguracji.

  Kreator wstępnej konfiguracji umożliwia pobranie pakietu instalacyjnego z wtyczką zarządzającą. Jeśli nie wybrano tej opcji podczas uruchamiania kreatora lub jeśli w ogóle nie uruchomiono kreatora, musisz ręcznie pobrać pakiet.

  Jeśli nie możesz zainstalować aplikacji firmy Kaspersky przy użyciu Kaspersky Security Center na niektórych urządzeniach, na przykład, na zdalnych urządzeniach pracowników, możesz utworzyć autonomiczne pakiety instalacyjne dla aplikacji. Jeśli używasz autonomicznych pakietów do instalacji aplikacji Kaspersky, nie musisz tworzyć i uruchamiać zadania zdalnej instalacji, ani tworzyć i konfigurować zadań dla Kaspersky Endpoint Security for Windows.

 3. Tworzenie, konfigurowanie i uruchamianie zadania zdalnej instalacji

  Dla Kaspersky Endpoint Security for Windows ten krok jest częścią kreatora wdrażania ochrony, który jest uruchamiany automatycznie po zakończeniu pracy kreatora wstępnej konfiguracji. Jeśli zdecydujesz się nie uruchamiać Kreator wdrażania ochrony, musisz ręcznie utworzyć to zadanie oraz ręcznie je skonfigurować.

  Możesz także ręcznie utworzyć kilka zadań zdalnej instalacji dla różnych grup administracyjnych lub różnych wyborów urządzeń. Możesz wdrożyć różne wersje jednej aplikacji w tych zadaniach.

  Upewnij się, że wszystkie urządzenia w Twojej sieci zostały wykryte, a następnie uruchom zadanie zdalnej instalacji (lub zadania).

  Jeśli chcesz zainstalować Agenta sieciowego na urządzeniach z systemem operacyjnym SUSE Linux Enterprise Server 15, w pierwszej kolejności zainstaluj pakiet insserv-compat, aby skonfigurować Agenta sieciowego.

 4. Tworzenie i konfigurowanie zadań dla zarządzanej aplikacji

  Należy skonfigurować zadanie Zainstaluj aktualizacje programu Kaspersky Endpoint Security for Windows.

  Ten krok jest częścią kreatora wstępnej konfiguracji: zadanie jest tworzone i konfigurowane automatycznie z domyślnymi ustawieniami. Jeśli nie uruchomiono kreatora, musisz ręcznie utworzyć to zadanie oraz ręcznie je skonfigurować. Jeśli użyjesz kreatora wstępnej konfiguracji, upewnij się, że terminarz zadania spełnia Twoje wymagania (domyślnie, zaplanowane uruchomienie zadania jest ustawione na Ręcznie, ale możesz chcieć wybrać inną opcję).

  Inne aplikacje Kaspersky mogą mieć inne domyślne zadania. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dla konkretnej aplikacji.

  Upewnij się, że terminarz dla każdego zadania, które tworzysz, spełnia Twoje wymagania.

 5. Instalowanie Kaspersky Security for Mobile (opcjonalnie)

  Jeśli planujesz zarządzać firmowymi urządzeniami mobilnymi, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w pomocy dla Kaspersky Security for Mobile, aby uzyskać informacje o wdrożeniu Kaspersky Endpoint Security for Android.

 6. Tworzenie profili

  Utwórz profil dla każdej aplikacji ręcznie lub (w przypadku Kaspersky Endpoint Security for Windows) poprzez Kreator wstępnej konfiguracji. Możesz użyć domyślnych ustawień profilu; możesz także zmodyfikować domyślne ustawienia profilu zgodnie ze swoimi potrzebami w dowolnym momencie.

 7. Sprawdzanie wyników

  Upewnij się, że zdalna instalacja zakończyła się pomyślnie: masz profile i zadania dla każdej aplikacji, a te aplikacje są instalowane na zarządzanych urządzeniach.

Wyniki

Zakończenie scenariusza powoduje, że:

 • Zostaną utworzone wszystkie wymagane profile i zadania dla wybranych aplikacji.
 • Terminarze zadań zostaną skonfigurowane według Twoich potrzeb.
 • Wybrane aplikacje zostaną zainstalowane lub zostanie zaplanowane ich zainstalowanie na wybranych urządzeniach klienckich.

Zobacz również:

Wymuszona synchronizacja

Scenariusz: Regularne aktualizowanie baz danych i aplikacji Kaspersky

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.