Konfigurowanie połączenia Kaspersky Security Center Web Console z Serwerem administracyjnym

19 marca 2024

ID 176084

W celu określenia portów połączenia Serwera administracyjnego:

  1. W menu aplikacji kliknij ikonę ustawienia () obok nazwy żądanego Serwera administracyjnego.

    Zostanie otwarte okno właściwości Serwera administracyjnego.

  2. Na zakładce Ogólne wybierz sekcję Porty połączenia.

Aplikacja wyświetli główne ustawienia połączenia wybranego serwera.

Kaspersky Security Center Web Console jest połączona z Serwerem administracyjnym poprzez port SSL TCP 13299. Ten sam port może być używany przez obiekty automatyzacji klakaut.

Port TCP o numerze 14000 może być używany do podłączania Kaspersky Security Center Web Console, punktów dystrybucji, podrzędnych Serwerów administracyjnych i obiektów narzędzia klakaut, a także do pobierania danych z urządzeń klienckich.

Zazwyczaj port TCP o numerze 13000 dla protokołu SSL może być używany tylko przez Agenta sieciowego, podrzędny Serwer administracyjny i główny Serwer administracyjny w DMZ. W niektórych przypadkach konieczne może być podłączenie Kaspersky Security Center Web Console za pośrednictwem portu SSL o numerze 13000:

  • Jeśli pojedynczy port SSL będzie używany dla Kaspersky Security Center Web Console i do innych działań (pobierania danych z urządzeń klienckich, podłączania punktów dystrybucji lub podłączania podrzędnych Serwerów administracyjnych).
  • Jeśli obiekt narzędzia klakaut nie jest podłączany bezpośrednio do Serwera administracyjnego, ale za pośrednictwem punktu dystrybucji w DMZ.

Zobacz również:

Porty używane przez Kaspersky Security Center

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.