Edytowanie roli użytkownika

19 marca 2024

ID 176250

W celu edytowania roli użytkownika:

 1. W menu głównym przejdź do Użytkownicy i role → Role.
 2. Kliknij nazwę roli, którą chcesz edytować.
 3. W oknie właściwości roli, które zostanie otwarte, zmień ustawienia roli:
  • Na zakładce Ogólne edytuj nazwę roli.

   Nie możesz edytować nazwy predefiniowanej roli.

  • Na zakładce Ustawienia edytuj obszar roli oraz zasady i profile skojarzone z rolą.
  • Na zakładce Prawa dostępu edytuj uprawnienia dostępu do aplikacji firmy Kaspersky.
 4. Kliknij Zapisz, aby zachować zmiany.

Zaktualizowana rola pojawi się na liście ról użytkownika.

Zobacz również:

Scenariusz: Konfigurowanie ochrony sieci

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.