Tworzenie kryterium wyboru zdarzenia

19 marca 2024

ID 176385

W celu utworzenia wyboru zdarzeń:

  1. W menu głównym przejdź do Monitorowanie i raportowanie Wybory zdarzeń.
  2. Kliknij Dodaj.
  3. W otwartym oknie Nowy wybór zdarzeń określ ustawienia nowego wyboru zdarzeń. Wykonaj te czynności w jednej lub kilku sekcjach w oknie.
  4. Kliknij Zapisz, aby zachować zmiany.

    Zostanie otwarte okno potwierdzenia.

  5. Aby sprawdzić wynik wyboru zdarzenia, pozostaw pole Przejdź do wyniku wyboru zaznaczone.
  6. Kliknij Zapisz, aby potwierdzić tworzenie wyboru zdarzenia.

Jeśli pozostawiłeś pole Przejdź do wyniku wyboru zaznaczone, zostanie wyświetlony wynik wyboru zdarzenia. Jeśli tak się nie stanie, nowy wybór zdarzenia pojawi się na liście wyborów zdarzeń.

Zobacz również:

Scenariusz: Monitorowanie i raportowanie

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.