Tworzenie zadania dostarczania raportu

19 marca 2024

ID 176430

Możesz utworzyć zadanie, które będzie dostarczać wybrane raporty.

W celu utworzenia zadania dostarczania raportu:

 1. W menu głównym przejdź do Monitorowanie i raportowanie → Raporty.
 2. [Opcjonalnie] Zaznacz pole obok szablonów raportu, dla którego chcesz utworzyć zadanie dostarczania raportu.
 3. Kliknij przycisk Nowe zadanie dostarczania raportu.
 4. Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia nowego zadania. Przejdź przez kroki kreatora, korzystając z przycisku Dalej.
 5. W pierwszym kroku kreatora wprowadź nazwę zadania. Domyślna nazwa to Dostarcz raporty (<N>), gdzie <N> to numer seryjny zadania.
 6. W kroku ustawień zadania określ następujące ustawienia:
  1. Szablony raportu, które zostaną dostarczone przez zadanie. Jeśli wybrałeś je w kroku 2, pomiń ten krok.
  2. Format raportu: HTML, XLS lub PDF.
  3. Czy raporty są wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej wraz z ustawieniami powiadomień e-mail.
  4. Czy raporty są zapisywane do folderu, czy wcześniej zapisane raporty w tym folderze są nadpisywane i czy określone konto będzie używane do uzyskania dostępu do tego folderu (dla folderu współdzielonego).
 7. Jeśli chcesz zmodyfikować inne ustawienia zadania po utworzeniu zadania, na stronie Zakończ tworzenie zadania kreatora włącz opcję Otwórz szczegóły zadania po jego utworzeniu.
 8. Kliknij przycisk Utwórz, aby utworzyć zadanie i zamknąć kreator.

  Zostanie utworzone zadanie dostarczania raportów. Jeśli włączyłeś opcję Otwórz szczegóły zadania po jego utworzeniu, zostanie otwarte okno ustawień zadania.

Zobacz również:

Scenariusz: Monitorowanie i raportowanie

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.