Konfigurowanie reguły zatrzymania dla urządzeń nieprzypisanych

11 lipca 2024

ID 176626

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Po zakończeniu przeszukiwania sieci Windows, wykryte urządzenia zostały umieszczone w podgrupach grupy administracyjnej Urządzenia nieprzypisane. T grupę administracyjną można znaleźć w Zaawansowane → Wykrywanie urządzeń → Domeny. Folder Domeny to grupa nadrzędna. Zawiera grupy potomne, które zostały nazwane po odpowiednich domenach i grupach roboczych, które zostały wykryte podczas przeszukiwania sieci. Grupa nadrzędna może także zawierać grupę administracyjną urządzeń mobilnych. Możesz skonfigurować reguły zatrzymania urządzeń nieprzypisanych dla grupy nadrzędnej i dla każdej grupy potomnej. Reguły zatrzymania nie zależą od ustawień przeszukiwania sieci i działają nawet wtedy, gdy przeszukiwanie sieci jest wyłączone.

W celu skonfigurowania reguł zatrzymania dla urządzeń nieprzypisanych:

 1. W drzewie konsoli, w folderze Wykrywanie urządzeń wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby skonfigurować ustawienia grupy nadrzędnej, kliknij prawym klawiszem myszy podfolder Domeny i wybierz Właściwości.

   Zostanie otwarte okno właściwości grupy nadrzędnej.

  • Aby skonfigurować ustawienia grupy potomnej, kliknij jej nazwę prawym klawiszem myszy i z otwartego menu wybierz Właściwości.

   Zostanie otwarte okno właściwości grupy potomnej.

 2. W sekcji Urządzenia określ następujące ustawienia:
  • Usuń urządzenie z grupy, jeżeli było nieaktywne dłużej niż (dni)
  • Dziedzicz z grupy nadrzędnej
  • Wymuś dziedziczenie w grupach podrzędnych

Twoje zmiany zostaną zapisane i zastosowane.

Zobacz również:

Scenariusz: Wykrywanie urządzeń w sieci

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.