Modyfikowanie zasady

19 marca 2024

ID 177380

W celu zmodyfikowania zasady:

  1. W menu głównym przejdź do Urządzenia → Profile zasad.
  2. Kliknij zasadę, którą chcesz zmodyfikować.

    Zostanie otwarte okno ustawień zasady.

  3. Określ ustawienia główne oraz ustawienia aplikacji, dla której tworzysz zasadę. Więcej informacji można znaleźć w:

    Szczegółowe informacje dotyczące ustawień innych aplikacji zabezpieczających można znaleźć w dokumentacji dla tej aplikacji.

  4. Kliknij Zapisz.

Zmiany wprowadzone w zasadzie zostaną zapisane we właściwościach zasady i pojawią się w sekcji Historia rewizji.

Zobacz również:

Scenariusz: Konfigurowanie ochrony sieci

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.