Przywracanie poprzedniej wersji obiektu

19 marca 2024

ID 177418

Jeśli to konieczne, możesz wycofać zmiany wprowadzone w obiekcie. Na przykład, konieczne może być przywrócenie ustawień profilu z określonego dnia.

W celu wycofania zmian wprowadzonych w obiekcie:

  1. W oknie właściwości obiektu otwórz zakładkę Historia rewizji.
  2. Na liście rewizji obiektu wybierz rewizję, do której chcesz wycofać zmiany.
  3. Kliknij przycisk Wycofaj.
  4. Kliknij OK, aby potwierdzić działanie.

Obiekt zostanie wycofany do wybranej rewizji. Lista rewizji obiektu wyświetla wpis dotyczący podjętego działania. Opis rewizji wyświetla informacje o numerze rewizji, do której wycofałeś obiekt.

Operacja wycofywania jest dostępna tylko w przypadku obiektów zasad i zadań.

Zobacz również:

Scenariusz: Konfigurowanie ochrony sieci

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.