Tworzenie wirtualnego Serwera administracyjnego

19 marca 2024

ID 177870

Możesz utworzyć wirtualne Serwery administracyjne i dodać je do grup administracyjnych.

W celu utworzenia i dodania wirtualnego Serwera administracyjnego:

 1. W menu głównym kliknij ikonę ustawienia () obok nazwy żądanego Serwera administracyjnego.
 2. W otwartym oknie przejdź na zakładkę Serwery administracyjne.
 3. Wybierz grupę administracyjną, do której chcesz dodać wirtualny Serwer administracyjny.
  Wirtualny serwer administracyjny będzie zarządzać urządzeniami z wybranej grupy (łącznie z podgrupami).
 4. W wierszu menu kliknij Nowy wirtualny Serwer administracyjny.
 5. W otwartym oknie zdefiniuj właściwości nowego wirtualnego Serwera administracyjnego:
  • Nazwa wirtualnego Serwera administracyjnego.
  • Adres połączenia z Serwerem administracyjnym

   Możesz określić nazwę lub adres IP serwera administracyjnego.

 6. Z listy użytkowników wybierz administratora wirtualnego serwera administracyjnego. Jeśli chcesz, możesz edytować jedno z istniejących kont przed przypisaniem do niego roli administratora lub utworzyć nowe konto użytkownika.
 7. Kliknij Zapisz.

Nowy wirtualny Serwer administracyjny zostanie utworzony, dodany do grupy administracyjnej i wyświetlony na zakładce Serwery administracyjne.

Jeżeli jesteś połączony(-a) z głównym Serwerem administracyjnym w Kaspersky Security Center Web Console i nie możesz połączyć się z wirtualnym Serwerem administracyjnym zarządzanym przez dodatkowy Serwer administracyjny, możesz skorzystać z jednego z następujących sposobów:

 • Zmodyfikuj istniejącą instalację Kaspersky Security Center Web Console, aby dodać serwer pomocniczy do listy zaufanych Serwerów administracyjnych. Następnie będzie można połączyć się z wirtualnym Serwerem administracyjnym w Kaspersky Security Center Web Console.
 • Użyj Kaspersky Security Center Web Console, aby połączyć się bezpośrednio z podrzędnym serwerem administracyjnym, na którym utworzono wirtualny serwer. Następnie będzie można przełączyć się na wirtualny Serwer administracyjny w Kaspersky Security Center Web Console.
 • Użyj konsoli administracyjnej opartej na programie MMC, aby połączyć się bezpośrednio z serwerem wirtualnym.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.