Sprawdzanie, czy punkt dystrybucji działa jako serwer proxy KSN

19 marca 2024

ID 178325_1

Na zarządzanym urządzeniu przypisanym do pracy jako punkt dystrybucji możesz włączyć serwer proxy KSN. Zarządzane urządzenie działa jako serwer proxy KSN, gdy usługa ksnproxy jest uruchomiona na urządzeniu. Możesz lokalnie sprawdzić, włączyć lub wyłączyć tę usługę na urządzeniu.

Jako punkt dystrybucji można przypisać urządzenie z systemem Windows lub Linux. Metoda sprawdzania punktu dystrybucji zależy od systemu operacyjnego tego punktu dystrybucji.

Aby sprawdzić, czy punkt dystrybucji oparty na systemie Windows działa jako serwer proxy KSN:

  1. Na urządzeniu punktu dystrybucji, w systemie Windows otwórz Usługi (Wszystkie programyNarzędzia administracyjneUsługi).
  2. Na liście usług sprawdź, czy usługa ksnproxy jest uruchomiona.

    Jeśli usługa ksnproxy jest uruchomiona, Agent sieciowy na urządzeniu uczestniczy w Kaspersky Security Network i działa jako serwer proxy KSN dla zarządzanych urządzeń należących do obszaru punktu dystrybucji.

Jeśli chcesz, możesz wyłączyć usługę ksnproxy. W takim przypadku Agent sieciowy w punkcie dystrybucji przestaje uczestniczyć w Kaspersky Security Network. To działanie wymaga uprawnień administratora lokalnego.

Aby sprawdzić, czy punkt dystrybucji oparty na systemie Linux działa jako serwer proxy KSN:

  1. Na urządzeniu punktu dystrybucji wyświetl listę uruchomionych procesów.
  2. Na liście uruchomionych procesów sprawdź, czy proces /opt/kaspersky/ksc64/sbin/ksnproxy jest uruchomiony.

Jeśli proces /opt/kaspersky/ksc64/sbin/ksnproxy jest uruchomiony, Agent sieciowy na urządzeniu uczestniczy w Kaspersky Security Network i działa jako serwer proxy KSN dla zarządzanych urządzeń należących do obszaru punktu dystrybucji.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.