Aktualizowanie Kaspersky Security Center i zarządzanych aplikacji

19 marca 2024

ID 179056

Ta sekcja opisuje kroki, jakie musisz podjąć, aby zaktualizować Kaspersky Security Center i zarządzane aplikacje.

W tej sekcji

Scenariusz: Regularne aktualizowanie baz danych i aplikacji Kaspersky

Informacje o aktualizowaniu baz danych, modułów i aplikacji Kaspersky

Informacje o używaniu plików diff do aktualizowania baz danych i modułów aplikacji Kaspersky

Włączania funkcji Pobierz pliki diff: scenariusz

Tworzenie zadania pobierania uaktualnień do repozytorium Serwera administracyjnego

Tworzenie zadania Pobierz uaktualnienia do repozytoriów punktów dystrybucji

Konfigurowanie zadania Pobierz uaktualnienia do repozytorium Serwera administracyjnego

Sprawdzanie pobranych uaktualnień

Konfigurowanie profili testowych i zadań pomocniczych

Wyświetlanie pobranych uaktualnień

Automatyczna instalacja uaktualnień dla Kaspersky Endpoint Security na urządzeniach

Tryb offline pobierania uaktualnień

Włączanie i wyłączanie trybu offline pobierania uaktualnień

Automatyczne aktualizowanie i instalowanie poprawek dla komponentów Kaspersky Security Center

Włączanie i wyłączanie automatycznego aktualizowania i instalowania poprawek dla komponentów Kaspersky Security Center

Automatyczne rozsyłanie uaktualnień

Usuwanie aktualizacji oprogramowania z repozytorium

Instalacja poprawki dla aplikacji Kaspersky w trybie klastra

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.