Monitorowanie i raportowanie

19 marca 2024

ID 179074

Ta sekcja opisuje możliwości monitorowania i raportowania Kaspersky Security Center. Te możliwości dają ogląd infrastruktury, stanów ochrony i statystyk.

Po zainstalowaniu programu Kaspersky Security Center lub podczas jego działania, możesz skonfigurować funkcje monitorowania i raportowania, aby najlepiej odpowiadały Twoim potrzebom.

 • Kolory wskaźnika

  Konsola administracyjna umożliwia szybką ocenę bieżącego stanu Kaspersky Security Center i zarządzanych urządzeń poprzez sprawdzenie wskaźników przypominających sygnalizację świetlną.

 • Statystyki

  Statystyki dotyczące stanu systemu ochrony i zarządzanych urządzeń są wyświetlane w panelach informacyjnych, które można dostosować.

 • Raporty

  Raporty umożliwiają uzyskanie szczegółowych informacji liczbowych na temat ochrony sieci Twojej organizacji, zapisania tych informacji w pliku, wysłania ich w wiadomości e-mail oraz ich wydrukowania.

 • Zdarzenia

  Wybory zdarzeń oferują widok ekranowy nazwanych zestawów zdarzeń, które są wybrane z bazy danych Serwera administracyjnego. Te zestawy zdarzeń są grupowane zgodnie z następującymi kategoriami:

  • Według istotności—Zdarzenia krytyczne, Błędy funkcjonalne, Ostrzeżenia i Informacja o zdarzeniach
  • Według czasu—Ostatnie zdarzenia
  • Według typu—Żądania użytkownika and Zdarzenia audytu

Możesz tworzyć i przeglądać wybory zdarzeń zdefiniowane przez użytkownika oparte na ustawieniach dostępnych do konfiguracji w interfejsie Kaspersky Security Center Web Console.

W tej sekcji

Scenariusz: Monitorowanie i raportowanie

Monitorowanie koloru wskaźnika i rejestrowanych zdarzeń w Konsoli administracyjnej

Praca z raportami, statystykami i powiadomieniami

Monitorowanie instalacji i dezinstalacji aplikacji

Zdarzenia składników Kaspersky Security Center

Blokowanie często występujących zdarzeń

Kontrolowanie zmian w stanie maszyn wirtualnych

Monitorowanie stanu ochrony antywirusowej przy użyciu informacji z rejestru systemu

Przeglądanie i konfigurowanie działań, gdy urządzenia wykazują brak aktywności

Wyłączanie ogłoszeń Kaspersky

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.