Dziedziczenie ustawień profilu

19 marca 2024

ID 179787

Profil jest określony dla grupy administracyjnej. Ustawienia profilu mogą być dziedziczone, czyli otrzymywane w podgrupach (grupach potomnych) grupy administracyjnej, dla której zostały określone. Dalej profil dla grupy nadrzędnej jest też zwany zasadą nadrzędną.

Możesz włączyć lub wyłączyć dwie opcje dziedziczenia: Dziedzicz ustawienia z zasady nadrzędnej i Wymuś dziedziczenie ustawień w zasadach podrzędnych:

  • Jeśli włączysz Dziedzicz ustawienia z zasady nadrzędnej dla profilu potomnego i zablokuj niektóre ustawienia w profilu nadrzędnym, wówczas nie będziesz mógł zmienić tych ustawień dla grupy potomnej. Jednakże możesz zmienić ustawienia, które nie są zablokowane w profilu nadrzędnym.
  • Jeśli wyłączysz Dziedzicz ustawienia z zasady nadrzędnej dla profilu potomnego, wówczas możesz zmienić wszystkie ustawienia w grupie potomnej nawet wtedy, gdy niektóre ustawienia są zablokowane w profilu nadrzędnym.
  • Jeśli włączysz Wymuś dziedziczenie ustawień w zasadach podrzędnych w grupie nadrzędnej, spowoduje to włączenie Dziedzicz ustawienia z zasady nadrzędnej dla każdego profilu potomnego. W tym przypadku nie możesz wyłączyć tej opcji dla żadnego profilu potomnego. Wszystkie ustawienia, które są zablokowane w profilu nadrzędnym, są dziedziczone w grupach potomnych w sposób wymuszony i nie możesz zmienić tych ustawień w grupach potomnych.
  • W profilach dla grupy Zarządzane urządzenia opcja Dziedzicz ustawienia z zasady nadrzędnej nie wpływa na żadne ustawienia, ponieważ grupa Zarządzane urządzenia nie zawiera żadnych grup wyższego poziomu i dlatego nie dziedziczy żadnych profili.

Domyślnie, opcja Wymuś dziedziczenie ustawień w zasadach podrzędnych jest włączona dla nowego profilu.

Jeśli profil zawiera profile, wszystkie profile potomne dziedziczą te profile.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.