Rozsyłanie klucza licencyjnego na urządzenia klienckie

19 marca 2024

ID 179954

Kaspersky Security Center Web Console umożliwia rozesłanie klucza licencyjnego na urządzenia klienckie automatycznie lub przy pomocy zadania dodawania klucza.

Przed wdrożeniem należy dodać klucz licencyjny do repozytorium Serwera administracyjnego.

Aby rozesłać klucz licencyjny do urządzeń klienckich za pomocą zadania dodawania klucza:

 1. W menu głównym przejdź do Urządzenia → Zadania.
 2. Kliknij Dodaj.

  Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia nowego zadania. Przejdź przez kroki kreatora, korzystając z przycisku Dalej.

 3. Z listy rozwijanej Aplikacja wybierz aplikację, do której chcesz dodać klucz licencyjny.
 4. Z listy Typ zadania wybierz zadanie Dodaj klucz.
 5. W polu Nazwa zadania podaj nazwę nowego zadania.
 6. Wybierz urządzenia, do których zadanie zostanie przypisane.
 7. Na etapie Wybór klucza licencyjnego kreatora kliknij łącze Dodaj klucz, aby dodać klucz licencyjny.
 8. W oknie dodawania klucza dodaj klucz licencyjny, korzystając z jednej z następujących opcji:

  Musisz dodać klucz licencyjny tylko wtedy, gdy nie dodałeś go do repozytorium Serwera administracyjnego przed utworzeniem zadania dodawania klucza.

  • Wybierz opcję Wprowadź kod aktywacyjny, aby wprowadzić kod aktywacyjny, a następnie wykonaj następujące czynności:
   1. Podaj kod aktywacyjny, a następnie kliknij przycisk Wyślij.

    Informacja o kluczu licencyjnym pojawi się w oknie dodawania klucza.

   2. Kliknij przycisk Zapisz.

    Jeśli chcesz automatycznie rozsyłać klucz licencyjny do zarządzanych urządzeń, włącz opcję Automatycznie roześlij klucz licencyjny do zarządzanych urządzeń.

    Okno dodawania klucza zostanie zamknięte.

  • Wybierz opcję Dodaj plik klucza, aby dodać plik klucza, a następnie wykonaj następujące czynności:
   1. Kliknij przycisk Wybierz plik klucza.
   2. W otwartym oknie wybierz plik klucza, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

    Informacje o kluczu licencyjnym pojawią się w oknie dodawania klucza licencyjnego.

   3. Kliknij przycisk Zapisz.

    Jeśli chcesz automatycznie rozsyłać klucz licencyjny do zarządzanych urządzeń, włącz opcję Automatycznie roześlij klucz licencyjny do zarządzanych urządzeń.

    Okno dodawania klucza zostanie zamknięte.

 9. Wybierz klucz licencyjny w tabeli kluczy.
 10. W kroku Informacje o licencji kreatora włącz opcję Użyj jako klucza rezerwowego, jeśli chcesz używać tego klucza jako klucza rezerwowego.

  W takim przypadku klucz rezerwowy zostaje zastosowany po wygaśnięciu klucza aktywnego.

 11. W kroku Zakończ tworzenie zadania kreatora, włącz opcję Otwórz szczegóły zadania po jego utworzeniu, aby zmodyfikować domyślne ustawienia zadania.

  Jeśli nie włączysz tej opcji, zadanie zostanie utworzone z domyślnymi ustawieniami. Możesz zmodyfikować domyślne ustawienia później.

 12. Kliknij przycisk Zakończ.

  Kreator tworzy zadanie. Jeśli włączyłeś opcję Otwórz szczegóły zadania po jego utworzeniu, automatycznie zostanie otwarte okno właściwości zadania. W tym oknie możesz określić ogólne ustawienia zadania oraz w razie potrzeby zmienić ustawienia określone podczas tworzenia zadania.

  Możesz także otworzyć okno właściwości zadania, klikając nazwę utworzonego zadania na liście zadań.

  Zadanie zostanie utworzone, skonfigurowane i będzie wyświetlane na liście zadań.

 13. Aby uruchomić zadanie, na liście zadań wybierz zadanie i kliknij przycisk Uruchom.

  Możesz także ustawić harmonogram uruchamiania zadania na karcie Terminarz w oknie właściwości zadania.

  Szczegółowy opis ustawień zaplanowanego uruchomienia znajduje się w ogólnych ustawieniach zadania.

Po wykonaniu zadania, klucz licencyjny zostanie rozesłany na wybrane urządzenia.

Zobacz również:

Licencjonowanie zarządzanych aplikacji

Dodawanie klucza licencyjnego do repozytorium Serwera administracyjnego

Automatyczne rozsyłanie kluczy licencyjnych

Wyświetlanie informacji o używanych kluczach licencyjnych

Usuwanie klucza licencyjnego z repozytorium

Wycofanie zgody z Umową Licencyjną Użytkownika Końcowego

Odnawianie licencji dla aplikacji Kaspersky

Korzystanie z Kaspersky Marketplace do wyboru rozwiązań biznesowych firmy Kaspersky

Główny scenariusz instalacji

Scenariusz: Instalacja i wstępna konfiguracja Kaspersky Security Center Web Console

Licencje i funkcje Kaspersky Security Center 14.2

Licencjonowanie zarządzanych aplikacji

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.