Zastępowanie aplikacji zabezpieczających firm trzecich

19 marca 2024

ID 180093

Instalacja aplikacji zabezpieczających firmy Kaspersky poprzez Kaspersky Security Center może wymagać usunięcia oprogramowania firmy trzeciej niekompatybilnego z instalowaną aplikacją. Kaspersky Security Center oferuje kilka sposobów usunięcia aplikacji firm trzecich.

Usuwanie niekompatybilnych aplikacji przy użyciu instalatora

Ta opcja jest dostępna tylko w Konsoli administracyjnej opartej na konsoli Microsoft Management Console.

Metoda instalatora dotycząca usuwania niekompatybilnych aplikacji jest obsługiwana przez różne typy instalacji. Przed zainstalowaniem aplikacji zabezpieczającej wszystkie niekompatybilne aplikacje są usuwane automatycznie, jeśli w oknie właściwości pakietu instalacyjnego tej aplikacji zabezpieczającej (sekcja Niekompatybilne aplikacje) wybrano opcję Automatycznie odinstaluj niekompatybilne aplikacje.

Usuwanie niekompatybilnych aplikacji podczas konfigurowania zdalnej instalacji aplikacji

Możesz włączyć opcję Automatycznie odinstaluj niekompatybilne aplikacje, gdy konfigurujesz zdalną instalację aplikacji zabezpieczającej. W Konsoli administracyjnej opartej na Microsoft Management Console (MMC) ta opcja jest dostępna w kreatorze zdalnej instalacji. W Kaspersky Security Center Web Console tę opcję można znaleźć w kreatorze wdrażania ochrony. Jeśli ta opcja jest włączona, Kaspersky Security Center usunie niekompatybilne aplikacje przed zainstalowaniem aplikacji zabezpieczającej na zarządzanym urządzeniu.

Dostępne instrukcje:

Dezinstalowanie niekompatybilnych aplikacji przy użyciu dedykowanego zadania

Aby usunąć niekompatybilne aplikacje, użyj zadania Zdalna dezinstalacja aplikacji. Zadanie to powinno być uruchomione przed zadaniem instalacji aplikacji zabezpieczającej. Na przykład, w zadaniu instalacji możesz wybrać opcję terminarza Po zakończeniu wykonywania innego zadania, gdzie inne zadanie to Zdalna dezinstalacja aplikacji.

Ta metoda dezinstalacji jest przydatna, jeśli instalator aplikacji zabezpieczającej nie może skutecznie usunąć niekompatybilnej aplikacji.

Instrukcje dotyczące Konsoli administracyjnej: Tworzenie zadania.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.