Usuwanie klucza licencyjnego z repozytorium

19 marca 2024

ID 180115

Jeśli usuniesz aktywny klucz licencyjny dla dodatkowej funkcji Serwera administracyjnego, na przykład Zarządzanie lukami i poprawkami lub Zarządzanie urządzeniami mobilnymi, odpowiednia funkcja stanie się niedostępna. Jeśli dodano zapasowy klucz licencyjny, zapasowy klucz licencyjny automatycznie staje się aktywnym kluczem licencyjnym po wcześniejszym usunięciu aktywnego klucza licencyjnego.

Jeśli usuniesz aktywny klucz licencyjny rozesłany na zarządzane urządzenie, aplikacja będzie kontynuować pracę na zarządzanym urządzeniu.

W celu usunięcia pliku klucza lub kodu aktywacyjnego z repozytorium Serwera administracyjnego:

 1. Sprawdź, czy Serwer administracyjny nie używa pliku klucza lub kodu aktywacyjnego, który chcesz usunąć. Jeśli tak, nie możesz usunąć klucza. Aby przeprowadzić kontrolę:
  1. W menu aplikacji kliknij ikonę ustawienia () obok nazwy żądanego Serwera administracyjnego.

   Zostanie otwarte okno właściwości Serwera administracyjnego.

  2. Na zakładce Ogólne wybierz sekcję Klucze licencyjne.
  3. Jeżeli w sekcji, która zostanie otwarta, pojawi się wymagany plik klucza lub kod aktywacyjny, kliknij przycisk Usuń aktywny klucz licencyjny, a następnie potwierdź operację. Następnie Serwer administracyjny nie używa usuniętego klucza licencyjnego, ale klucz pozostaje w repozytorium Serwera administracyjnego. Jeśli wymagany plik klucza lub kod aktywacyjny nie jest wyświetlany, serwer administracyjny go nie używa.
 2. W menu głównym przejdź do OperacjeLicencjonowanieLicencje Kaspersky.
 3. Wybierz wymagany plik klucza lub kod aktywacyjny, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Wybrany plik klucza lub kod aktywacyjny zostanie usunięty z repozytorium.

Możesz ponownie dodać usunięty klucz licencyjny lub dodać nowy klucz licencyjny.

Zobacz również:

Licencjonowanie zarządzanych aplikacji

Dodawanie klucza licencyjnego do repozytorium Serwera administracyjnego

Rozsyłanie klucza licencyjnego na urządzenia klienckie

Automatyczne rozsyłanie kluczy licencyjnych

Wyświetlanie informacji o używanych kluczach licencyjnych

Wycofanie zgody z Umową Licencyjną Użytkownika Końcowego

Odnawianie licencji dla aplikacji Kaspersky

Korzystanie z Kaspersky Marketplace do wyboru rozwiązań biznesowych firmy Kaspersky

Licencje i funkcje Kaspersky Security Center 14.2

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.