Tworzenie zadania Pobierz aktualizacje do repozytorium serwera administracyjnego.

19 marca 2024

ID 180697

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Zadanie Pobierz aktualizacje do repozytorium Serwera administracyjnego Serwera administracyjnego jest automatycznie tworzone podczas działania Kreatora wstępnej konfiguracji Kaspersky Security Center. Możesz utworzyć tylko jedno zadanie Pobierz aktualizacje do repozytorium Serwera administracyjnego. Dlatego też zadanie Pobierz aktualizacje do repozytorium Serwera administracyjnego możesz utworzyć tylko wtedy, gdy takie zadanie zostało usunięte z listy zadań Serwera administracyjnego.

To zadanie jest wymagane do pobrania uaktualnień z serwera aktualizacji Kaspersky do repozytorium Serwera administracyjnego. Lista aktualizacji obejmuje:

 • Aktualizacje baz danych i modułów dla Serwera administracyjnego
 • Aktualizacje baz danych i modułów dla aplikacji zabezpieczających Kaspersky
 • Aktualizacje komponentów Kaspersky Security Center
 • Aktualizacje aplikacji zabezpieczających Kaspersky

Po pobraniu uaktualnień, mogą one zostać przesłane na zarządzane urządzenia.

Przed dystrybucją aktualizacji do urządzeń zarządzanych możesz uruchomić zadanie Weryfikacja uaktualnień. Pozwala to upewnić się, że serwer administracyjny prawidłowo zainstaluje pobrane aktualizacje, a poziom bezpieczeństwa nie zmniejszy się z powodu aktualizacji. Aby zweryfikować je przed dystrybucją, skonfiguruj opcję Uruchom weryfikację aktualizacji w ustawieniach zadania Pobierz aktualizacje do repozytorium Serwera administracyjnego.

W celu utworzenia zadania Pobierz aktualizacje do repozytorium Serwera administracyjnego:

 1. W menu głównym przejdź do Urządzenia → Zadania.
 2. Kliknij Dodaj.

  Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia nowego zadania. Postępuj zgodnie z krokami kreatora.

 3. Dla aplikacji Kaspersky Security Center wybierz typ zadania Pobierz aktualizacje do repozytorium Serwera administracyjnego.
 4. Określ nazwę tworzonego zadania. Nazwa zadania nie może zawierać więcej niż 100 znaków oraz nie może zawierać żadnych znaków specjalnych ("*<>?\:|).
 5. Jeśli chcesz zmodyfikować domyślne ustawienia zadania, włącz opcję Otwórz szczegóły zadania po jego utworzeniu na stronie Zakończ tworzenie zadania. Jeśli nie włączysz tej opcji, zadanie zostanie utworzone z domyślnymi ustawieniami. Możesz zmodyfikować domyślne ustawienia później w dowolnym momencie.
 6. Kliknij przycisk Utwórz.

  Zadanie zostanie utworzone i będzie wyświetlane na liście zadań.

 7. Kliknij nazwę utworzonego zadania, aby otworzyć okno właściwości zadania.
 8. W oknie właściwości zadania, na zakładce Ustawienia aplikacji określ następujące ustawienia:
  • Źródła aktualizacji
  • Folder do przechowywania aktualizacji
  • Inne ustawienia:
   • Wymuś aktualizację podrzędnych Serwerów administracyjnych
   • Kopiuj pobrane aktualizacje do dodatkowych folderów
   • Nie wymuszaj aktualizacji urządzeń i podrzędnych Serwerów administracyjnych przed zakończeniem kopiowania
  • Zawartość aktualizacji:
  • Pobierz aktualizacje za pomocą starego schematu
  • Uruchom weryfikację aktualizacji
 9. W oknie właściwości zadania, na zakładce Terminarz utwórz terminarz uruchamiania zadania. Jeśli to konieczne, określ następujące ustawienia:
  • Zaplanowane uruchomienie:
   • Ręcznie
   • Co N minut
   • Co N godzin
   • Co N dni
   • Co N tygodni
   • Codziennie (czas letni nie jest obsługiwany)
   • Co tydzień
   • Według dni tygodnia
   • Co miesiąc
   • Co miesiąc, w określone dni wybranych tygodni
   • Po epidemii wirusa
   • Po zakończeniu wykonywania innego zadania
  • Uruchom pominięte zadania
  • Używaj automatycznie losowego opóźnienia dla uruchamiania zadań
  • Użyj losowego opóźnienia dla zadań uruchamianych w przedziale (min)
  • Zatrzymaj zadanie, jeżeli jest wykonywane dłużej niż (min)
 10. Kliknij przycisk Zapisz.

Zadanie zostało utworzone i skonfigurowane.

Podczas wykonywania zadania Pobierz aktualizacje do repozytorium Serwera administracyjnego uaktualnienia baz danych i modułów programu są pobierane ze źródła uaktualnień i przechowywane w folderze współdzielonym Serwera administracyjnego. Jeśli tworzysz to zadanie dla grupy administracyjnej, zostanie ono zastosowane tylko do Agentów sieciowych umieszczonych w określonej grupie administracyjnej.

Uaktualnienia są rozsyłane do urządzeń klienckich i podrzędnych Serwerów administracyjnych z folderu współdzielonego Serwera administracyjnego.

Zobacz również:

Scenariusz: Regularne aktualizowanie baz danych i aplikacji Kaspersky

Sprawdzanie pobranych uaktualnień

Ustawienia zadania pobierania aktualizacji do repozytorium serwera administracyjnego

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.