Włączanie i wyłączanie automatycznego aktualizowania i instalowania poprawek dla komponentów Kaspersky Security Center

19 marca 2024

ID 180747

Aktualizacje i poprawki dla Serwera administracyjnego mogą zostać zainstalowane tylko ręcznie, po uzyskaniu wyraźnego zatwierdzenia przez administratora.

Automatyczna instalacja uaktualnień i łat dla komponentów Kaspersky Security Center jest włączona domyślnie podczas instalacji Agenta sieciowego na urządzeniu. Możesz to wyłączyć podczas instalacji Agenta sieciowego lub wyłączyć później przy użyciu profilu.

W celu wyłączenia automatycznej aktualizacji i instalacji poprawek dla komponentów Kaspersky Security Center podczas lokalnej instalacji Agenta sieciowego na urządzeniu:

 1. Uruchom lokalną instalację Agenta sieciowego na urządzeniu.
 2. W kroku Ustawienia zaawansowane odznacz pole Automatycznie instaluj możliwe do zainstalowania aktualizacje i poprawki dla składników ze stanem Niezdefiniowany.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.

Na urządzeniu zostanie zainstalowany Agent sieciowy z wyłączoną automatyczną aktualizacją i instalacją łat dla komponentów Kaspersky Security Center. Automatyczne aktualizowanie i instalowanie poprawek można włączyć w późniejszym czasie, korzystając z profilu.

W celu wyłączenia automatycznego aktualizowania i instalowania poprawek dla komponentów Kaspersky Security Center podczas instalacji Agenta sieciowego na urządzeniu przy użyciu pakietu instalacyjnego:

 1.  W menu głównym przejdź do OperacjeRepozytoriaPakiety instalacyjne.
 2. Kliknij pakiet Agent sieciowy Kaspersky Security Center <numer wersji>.
 3. W oknie właściwości otwórz zakładkę Ustawienia.
 4. Wyłącz przycisk przełącznika Automatycznie instaluj możliwe do zainstalowania aktualizacje i poprawki dla składników ze stanem Niezdefiniowany.

Z tego pakietu zostanie zainstalowany Agent sieciowy z wyłączoną automatyczną aktualizacją i instalacją łat dla komponentów Kaspersky Security Center. Automatyczne aktualizowanie i instalowanie poprawek można włączyć w późniejszym czasie, korzystając z profilu.

Jeśli to pole zostało zaznaczone (lub odznaczone) podczas instalacji Agenta sieciowego na urządzeniu, możesz włączyć (lub wyłączyć) automatyczne aktualizowanie przy użyciu profilu Agenta sieciowa.

W celu włączenia lub wyłączenia automatycznego aktualizowania i instalowania poprawek dla składników Kaspersky Security Center przy użyciu profilu Agenta sieciowego:

 1. W menu głównym przejdź do UrządzeniaProfile zasad.
 2. Kliknij profil Agenta sieciowego.
 3. W oknie ustawień zasady wybierz sekcję Ustawienia aplikacji.
 4. W sekcji Zarządzaj poprawkami i aktualizacjami włącz lub wyłącz przycisk przełącznika Automatycznie instaluj możliwe do zainstalowania aktualizacje i poprawki dla składników ze stanem Niezdefiniowany, aby włączyć lub wyłączyć automatyczne aktualizowanie i instalowanie łat.
 5. Ustaw blokadę () dla tego przycisku przełącznika.

Profil zostanie zastosowany na wybranych urządzeniach, a automatyczne aktualizowanie i instalowanie poprawek dla komponentów Kaspersky Security Center zostanie włączone (lub wyłączone) na tych urządzeniach.

Zobacz również:

Scenariusz: Regularne aktualizowanie baz danych i aplikacji Kaspersky

Automatyczne aktualizowanie i instalowanie poprawek dla komponentów Kaspersky Security Center

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.