Przeglądanie powiadomień na ekranie

19 marca 2024

ID 180897

Powiadomienia na ekranie można wyświetlać na trzy sposoby:

 • W sekcji Monitorowanie i raportowanie Powiadomienia. W tym miejscu możesz przejrzeć powiadomienia dotyczące predefiniowanych kategorii.
 • W oddzielnym oknie, które może zostać otwarte niezależnie od sekcji, której używasz w danym momencie. W tym przypadku możesz oznaczyć powiadomienia jako przejrzane.
 • W widżecie Powiadomienia według wybranego priorytetu, w sekcji Monitorowanie i raportowanie Pulpit nawigacyjny. W widżecie możesz przeglądać tylko powiadomienia o zdarzeniach na poziomach istotności Krytyczny i Ostrzeżenie.

Możesz wykonywać akcje, na przykład, odpowiadać na zdarzenie.

W celu przejrzenia powiadomień z predefiniowanych kategorii:

 1. W menu głównym przejdź do Monitorowanie i raportowanie Powiadomienia.

  Kategoria Wszystkie powiadomienia została wybrana w lewej części okna, a w prawej części okna są wyświetlane wszystkie powiadomienia.

 2. W lewej części okna wybierz jedną z kategorii:
  • Wdrażanie
  • Urządzenia
  • Ochrona
  • Aktualizacje (ta kategoria zawiera powiadomienia dotyczące aplikacji Kaspersky, dostępnych do pobrania, i powiadomienia na temat pobranych aktualizacji antywirusowych baz danych)
  • Ochrona przed exploitami
  • Serwer administracyjny (ta kategoria obejmuje zdarzenia dotyczące tylko Serwera administracyjnego)
  • Przydatne odnośniki (ta kategoria obejmuje odnośniki do zasobów Kaspersky, na przykład pomocy technicznej Kaspersky, forum Kaspersky, strony odnowienia licencji lub Encyklopedii IT Kaspersky)
  • Aktualności od Kaspersky (ta kategoria obejmuje informacje o publikacji aplikacji firmy Kaspersky)

Zostanie wyświetlona lista powiadomień wybranej kategorii. Lista zawiera następujące elementy:

 • Ikona związana z tematem powiadomienia: wdrożenie (Serwer połączony z zarządzanymi urządzeniami.), ochrona (Lista kontrolna.), aktualizacje (Tarcza z dwiema obracającymi się strzałami.), zarządzanie urządzeniami (Serwer zarządzający urządzeniami.), Ochrona przed exploitami (Komputer z ikoną oka.), Serwer administracyjny (Serwery.).
 • Poziom istotności powiadomienia. Wyświetlane są powiadomienia następujących poziomów istotności: Powiadomienia krytyczne (Czerwony kwadrat z białym wykrzyknikiem.), Powiadomienia ostrzegawcze (Żółty trójkąt z białym wykrzyknikiem.), Powiadomienia informacyjne. Powiadomienia na liście są pogrupowane według poziomów istotności.
 • Powiadomienie. Ta kategoria zawiera opis powiadomienia.
 • Akcja. Ta kategoria zawiera odnośnik do akcji, której wykonanie zalecamy. Na przykład, klikając ten odnośnik, możesz przejść do repozytorium i zainstalować aplikacje zabezpieczające na urządzeniach lub przejrzeć listę urządzeń lub listę zdarzeń. Po wykonaniu zalecanego działania dla powiadomienia, do tego powiadomienia przypisano stan Przejrzane.
 • Zarejestrowany stan. Ta kategoria zawiera liczbę dni lub godzin, które minęły od momentu, gdy powiadomienie zostało zarejestrowane na Serwerze administracyjnym.

W celu przejrzenia powiadomień ekranowych w oddzielnym oknie według poziomu istotności:

 1. W prawym górnym rogu Kaspersky Security Center Web Console kliknij ikonę flagi ().

  Jeśli ikona flagi posiada czerwoną kropkę, oznacza to, że istnieją powiadomienia, które nie zostały przejrzane.

  Zostanie otwarte okno wyświetlające powiadomienia. Domyślnie wybrana jest zakładka Wszystkie powiadomienia, a powiadomienia są pogrupowane według poziomów istotności: Krytyczne, Ostrzeżenie i Informacja.

 2. Wybierz zakładkę System.

  Zostanie wyświetlona lista z powiadomieniami posiadającymi poziom istotności powiadomienia Krytyczne (Czerwony kwadrat z białym wykrzyknikiem.) i Ostrzeżenie (Żółty trójkąt z białym wykrzyknikiem.). Lista powiadomień obejmuje następujące obiekty:

  • Znacznik koloru. Powiadomienia krytyczne są oznaczone na czerwono. Powiadomienia ostrzegające są oznaczone na żółto.
  • Ikona wskazująca temat powiadomienia: wdrożenie (Serwer połączony z zarządzanymi urządzeniami.), ochrona (Lista kontrolna.), aktualizacje (Tarcza z dwiema obracającymi się strzałami.), zarządzanie urządzeniami (Serwer zarządzający urządzeniami.), Ochrona przed exploitami (Komputer z ikoną oka.), Serwer administracyjny (Serwery.).
  • Opis powiadomienia.
  • Ikona flagi. Ikona flagi jest szara, jeśli do powiadomień jest przypisany stan Nieprzejrzane. Jeśli wybierzesz szarą ikonę flagi i przypiszesz stan Przejrzane do powiadomienia, ikona zmieni kolor na biały.
  • Odnośnik do zalecanej akcji. Jeśli po kliknięciu odnośnika wykonasz zalecaną akcję, do powiadomienia zostanie przypisany stan Przejrzane.
  • Liczba dni, jaka minęła od daty zarejestrowania powiadomienia na Serwerze administracyjnym.
 3. Wybierz zakładkę Więcej.

  Zostanie wyświetlona lista powiadomień posiadających poziom istotności Informacja.

  Organizacja listy jest taka sama, jak listy na zakładce System (zapoznaj się z powyższym opisem). Jedyna różnica to brak znacznika koloru.

Możesz filtrować powiadomienia według dat, gdy zostały zarejestrowane na Serwerze administracyjnym. Użyj pola Pokaż filtr, aby zarządzać filtrem.

W celu wyświetlenia powiadomień ekranowych na widżecie:

 1. W sekcji Pulpit nawigacyjny wybierz Dodaj lub przywróć widżet sieciowy.
 2. W otwartym oknie kliknij kategorię Inne, wybierz widżet Powiadomienia według wybranego priorytetu i kliknij Dodaj.

  Teraz widżet pojawi się na zakładce Pulpit nawigacyjny. Domyślnie, powiadomienia z poziomem istotności Krytyczne są wyświetlane na widżecie.

  Możesz kliknąć przycisk Ustawienia na widżecie i zmienić ustawienia widżetu, aby przejrzeć powiadomienia z poziomem istotności Ostrzeżenie. Lub możesz dodać inny widżet: Powiadomienia według wybranego poziomu istotności z priorytetem Ostrzeżenie.

  Lista powiadomień na widżecie jest ograniczona według rozmiaru i zawiera dwa powiadomienia. Te dwa powiadomienia odnoszą się do najnowszych zdarzeń.

Lista powiadomień na widżecie obejmuje następujące obiekty:

 • Ikona związana z tematem powiadomienia: wdrożenie (Serwer połączony z zarządzanymi urządzeniami.), ochrona (Lista kontrolna.), aktualizacje (Tarcza z dwiema obracającymi się strzałami.), zarządzanie urządzeniami (Serwer zarządzający urządzeniami.), Ochrona przed exploitami (Komputer z ikoną oka.), Serwer administracyjny (Serwery.).
 • Opis powiadomienia z odnośnikiem do zalecanej akcji. Jeśli po kliknięciu odnośnika wykonasz zalecaną akcję, do powiadomienia zostanie przypisany stan Przejrzane.
 • Liczbę dni lub liczbę godzin, które minęły od daty zarejestrowania powiadomienia na Serwerze administracyjnym.
 • Odnośnik do innych powiadomień. Po kliknięciu tego odnośnika, zostajesz przeniesiony do widoku powiadomień w sekcji Powiadomienia sekcji Monitorowanie i raportowanie.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.