Sprawdzanie pobranych uaktualnień

15 lutego 2024

ID 181095

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Przed zainstalowaniem aktualizacji na zarządzanych urządzeniach, w pierwszej kolejności możesz sprawdzić aktualizacje pod kątem łatwości obsługi i błędów poprzez zadanie Weryfikacja uaktualnień. Zadanie Weryfikacja uaktualnień jest wykonywane automatycznie jako część zadania Pobierz aktualizacje do repozytorium Serwera administracyjnego. Serwer administracyjny pobierze uaktualnienia ze źródła, zapisze je w repozytorium tymczasowym i uruchomi zadanie weryfikacji uaktualnień. Jeżeli zadanie zakończy się powodzeniem, uaktualnienia zostaną skopiowane z repozytorium tymczasowego do folderu współdzielonego na serwerze administracyjnym. Zostaną one rozesłane do wszystkich urządzeń klienckich, dla których Serwer administracyjny jest źródłem uaktualnień.

Jeżeli zadanie weryfikacji uaktualnień wykaże niepoprawność uaktualnień znajdujących się w repozytorium tymczasowym lub podczas wykonywania tego zadania wystąpi błąd, uaktualnienia nie zostaną skopiowane do folderu współdzielonego. Serwer administracyjny zachowa poprzedni zestaw uaktualnień. Zaplanowane zadania wykonywane zgodnie z opcją terminarza Po pobraniu nowych aktualizacji do repozytorium również nie zostaną uruchomione. Te działania są wykonywane podczas następnego uruchomienia zadania Pobierz aktualizacje do repozytorium Serwera administracyjnego, jeśli skanowanie nowych uaktualnień przebiegło bez problemów.

Zestaw uaktualnień jest uważany za nieprawidłowy, jeżeli przynajmniej na jednym urządzeniu testującym jest spełniony jeden z następujących warunków:

 • Wystąpił błąd zadania aktualizacji.
 • Stan ochrony w czasie rzeczywistym aplikacji zabezpieczającej zmienił się po zastosowaniu uaktualnień.
 • W trakcie wykonywania zadania skanowania na żądanie wykryto zainfekowany obiekt.
 • Wystąpił błąd w funkcjonowaniu programu firmy Kaspersky.

Jeśli żaden z powyższych warunków nie wystąpił na żadnym urządzeniu testującym, zestaw uaktualnień jest uważany za poprawny, a zadanie weryfikacji uaktualnień uważa się za zakończone pomyślnie.

Zanim zaczniesz tworzyć zadanie Weryfikacja uaktualnień, zrealizuj wymagania wstępne:

 1. Utwórz grupę administracyjną z kilkoma urządzeniami testowymi. Ta grupa będzie potrzebna do weryfikacji uaktualnień.

  Zaleca się korzystanie z urządzeń z najbardziej niezawodną ochroną i najpowszechniejszą konfiguracją aplikacji w całej sieci. Takie podejście zwiększa jakość i prawdopodobieństwo wykrycia wirusa podczas skanowania oraz minimalizuje ryzyko fałszywych alarmów. Jeśli na urządzeniach testujących zostaną wykryte wirusy, zadanie weryfikacji uaktualnień zakończy się niepowodzeniem.

 2. Utwórz zadania aktualizacji i skanowania w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania do aplikacji obsługiwanej przez Kaspersky Security Center, na przykład Kaspersky Endpoint Security for Windows lub Kaspersky Security for Windows Server. Podczas tworzenia zadań aktualizacji i skanowania w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania określ grupę administracyjną z urządzeniami testowymi.

  Zadanie Weryfikacja uaktualnień uruchamia kolejno zadania Aktualizacja i Skanowanie w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania na urządzeniach testowych, aby sprawdzić, czy wszystkie aktualizacje są prawidłowe. Ponadto podczas tworzenia zadania Weryfikacja uaktualnień musisz określić zadania Aktualizacja i Skanowanie w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania.

 3. Utwórz zadanie Pobierz aktualizacje do repozytorium Serwera administracyjnego.

W celu skonfigurowania Kaspersky Security Center do sprawdzania pobranych uaktualnień przed rozesłaniem ich na urządzenia klienckie:

 1. W menu głównym przejdź do Urządzenia → Zadania.
 2. Kliknij zadanie Pobierz aktualizacje do repozytorium Serwera administracyjnego.
 3. W otwartym oknie właściwości zadania przejdź do zakładki Ustawienia aplikacji, a następnie włącz opcję Uruchom weryfikację aktualizacji.
 4. Jeśli zadanie weryfikacji aktualizacji istnieje, kliknij przycisk Wybierz zadanie. W oknie, które zostanie otwarte, wybierz zadanie Weryfikacja uaktualnień w grupie administracyjnej z urządzeniami testowymi.
 5. Jeśli wcześniej nie utworzono zadania Weryfikacja uaktualnień, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Nowe zadanie.
  2. W otwartym kreatorze nowego zadania określ nazwę zadania, jeśli chcesz zmienić nazwę ustawienia wstępnego.
  3. Wybierz grupę administracyjną z urządzeniami testowymi, którą utworzono wcześniej.
  4. Najpierw wybierz zadanie aktualizacji wymaganej aplikacji obsługiwanej przez Kaspersky Security Center, a następnie wybierz zadanie skanowania w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania.

   Następnie pojawiają się następujące opcje. Zalecamy pozostawienie ich włączonych:

  5. Określ konto, z którego zostanie uruchomione zadanie Weryfikacja uaktualnień. Możesz użyć swojego konta i pozostawić włączoną opcję Konto domyślne. Alternatywnie można określić, że zadanie powinno być uruchamiane na innym koncie, które ma niezbędne prawa dostępu. Aby to zrobić, wybierz opcję Określ konto, a następnie wprowadź poświadczenia tego konta.
 6. Kliknij Zapisz, aby zamknąć okno właściwości zadania Pobierz aktualizacje do repozytorium Serwera administracyjnego.

Automatyczna weryfikacja uaktualnień zostanie włączona. Teraz możesz uruchomić zadanie Pobierz aktualizacje do repozytorium Serwera administracyjnego, które rozpocznie się od weryfikacji aktualizacji.

Zobacz również:

Scenariusz: Regularne aktualizowanie baz danych i aplikacji Kaspersky

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.