Aktywowanie zasady automatycznie po wystąpieniu zdarzenia Epidemia wirusa

19 marca 2024

ID 181204

W celu skonfigurowania zasady tak, aby była aktywowana automatycznie po wystąpieniu Epidemii wirusa:

 1. W menu aplikacji kliknij ikonę ustawienia () obok nazwy żądanego Serwera administracyjnego.

  Okno właściwości Serwera administracyjnego zostanie otwarte na zakładce Ogólne.

 2. Wybierz sekcję Epidemia wirusa.
 3. W prawej części okna kliknij odnośnik Skonfiguruj zasady, które zostaną aktywowane po wystąpieniu epidemii wirusa.

  Zostanie otwarte okno Aktywacja zasady.

 4. W sekcji dotyczącej komponentu, który wykrywa epidemię wirusa—Ochrona antywirusowa stacji roboczych i serwerów plików, Ochrona antywirusowa dla serwerów pocztowych lub Ochrona antywirusowa bram internetowych—wybierz przycisk opcji obok żądanego wpisu, a następnie kliknij Dodaj.

  Zostanie otwarte okno z grupą administracyjną Zarządzane urządzenia.

 5. Kliknij ikonę strzałki () obok Zarządzane urządzenia.

  Zostanie wyświetlona hierarchia grup administracyjnych i ich zasad.

 6. W hierarchii grup administracyjnych i ich zasad kliknij nazwę zasady lub zasad, które są aktywowane w przypadku wykrycia epidemii wirusa.

  Aby wybrać wszystkie zasady na liście lub w grupie, zaznacz pole obok żądanej nazwy.

 7. Kliknij przycisk Zapisz.

  Okno z hierarchią grup administracyjnych i ich zasad zostało zamknięte.

Wybrane zasady są dodawane do listy zasad, które są aktywowane po wykryciu epidemii wirusa. Wybrane zasady są aktywowane w momencie wystąpienia epidemii wirusa, niezależnie od tego, czy są aktywne czy nie.

Jeśli profil został aktywowany po wystąpieniu zdarzenia Epidemia wirusa, możesz wrócić do poprzedniej zasady tylko przy użyciu trybu ręcznego.

Zobacz również:

Scenariusz: Monitorowanie i raportowanie

Scenariusz: Konfigurowanie ochrony sieci

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.