Automatyczne aktualizowanie aplikacji innych firm

19 marca 2024

ID 181247

Niektóre aplikacje innych firm mogą być aktualizowane automatycznie. Producent aplikacji definiuje, czy aplikacja obsługuje funkcję automatycznej aktualizacji. Jeśli aplikacja innej firmy, zainstalowana na zarządzanym urządzeniu, obsługuje automatyczną aktualizację, możesz określić ustawienie automatycznej aktualizacji we właściwościach aplikacji. Po zmianie ustawienia automatycznej aktualizacji Agenty sieciowe stosują nowe ustawienie na każdym zarządzanym urządzeniu, na którym jest zainstalowana aplikacja.

Ustawienie automatycznej aktualizacji jest niezależne od innych obiektów i ustawień funkcji Zarządzanie lukami i poprawkami. Na przykład, to ustawienie nie zależy od stanu zatwierdzenia aktualizacji ani od zadań instalacji aktualizacji, takich jak Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki, Zainstaluj aktualizacje Windows oraz Napraw luki.

W celu skonfigurowania ustawienia automatycznej aktualizacji dla aplikacji innej firmy:

  1. W menu głównym przejdź do OperacjeAplikacje innych firmRejestr aplikacji.
  2. Kliknij nazwę aplikacji, dla której chcesz zmienić ustawienie automatycznej aktualizacji.

    Aby uprościć wyszukiwanie, możesz przefiltrować listę według kolumny Stan aktualizacji automatycznych.

    Zostanie otwarte okno właściwości aplikacji.

  3. W sekcji Ogólne wybierz wartość dla następującego ustawienia:

    Stan aktualizacji automatycznych

  4. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany.

Ustawienie automatycznej aktualizacji jest stosowane do wybranej aplikacji.

Zobacz również:

Scenariusz: Aktualizowanie oprogramowania innej firmy

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.