Automatyczne przypisywanie punktów dystrybucji

19 marca 2024

ID 181627

Zalecane jest automatyczne przypisywanie punktów dystrybucji. W tym przypadku, Kaspersky Security Center sam wybierze urządzenia, które mają być punktami dystrybucji.

Aby automatycznie przypisać punkty dystrybucji:

  1. W menu aplikacji kliknij ikonę ustawienia () obok nazwy żądanego Serwera administracyjnego.

    Zostanie otwarte okno właściwości Serwera administracyjnego.

  2. Na zakładce Ogólne wybierz sekcję Punkty dystrybucji.
  3. Wybierz opcję Automatycznie przypisz punkty dystrybucji.

    Jeśli włączone jest automatyczne wskazywanie urządzeń jako punktów dystrybucji, nie można ręcznie skonfigurować punktów dystrybucji, ani też zmodyfikować listy punktów dystrybucji.

  4. Kliknij przycisk Zapisz.

Serwer administracyjny automatycznie przypisze i skonfiguruje punkty dystrybucji.

Zobacz również:

Scenariusz: Regularne aktualizowanie baz danych i aplikacji Kaspersky

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.