Konfigurowanie przełączania stanów urządzeń

19 marca 2024

ID 181770

Możesz zmienić warunki, aby przypisać stan Krytyczny lub Ostrzeżenie do urządzenia.

W celu włączenia zmiany stanu urządzenia na Krytyczny:

 1. W menu głównym przejdź do UrządzeniaHierarchia grup.
 2. Na otwartej liście grup kliknij odnośnik z nazwą grupy, dla której chcesz zmienić przełączanie stanów urządzeń.
 3. W otwartym oknie właściwości wybierz zakładkę Stan urządzenia.
 4. W lewej części okna wybierz Krytyczny.
 5. W prawej części okna, w sekcji Ustaw stan Krytyczny, jeśli włącz warunek, aby przełączyć urządzenie do stanu Krytyczny.

  Możesz zmienić tylko ustawienia, które nie są zablokowane w zasadzie nadrzędnej.

 6. Wybierz przycisk radiowy obok warunku na liście.
 7. W lewym górnym rogu listy kliknij przycisk Edytuj.
 8. Dla wybranego warunku ustaw żądaną wartość.

  Nie dla każdego warunku można ustawić wartości.

 9. Kliknij OK.

Jeśli określone warunki zostaną spełnione, zarządzanemu urządzeniu zostanie przypisany stan Krytyczne.

W celu włączenia zmiany stanu urządzenia na Ostrzeżenie:

 1. W menu głównym przejdź do UrządzeniaHierarchia grup.
 2. Na otwartej liście grup kliknij odnośnik z nazwą grupy, dla której chcesz zmienić przełączanie stanów urządzeń.
 3. W otwartym oknie właściwości wybierz zakładkę Stan urządzenia.
 4. W lewej części okna wybierz Ostrzeżenie.
 5. W prawej części okna, w sekcji Ustaw stan Ostrzeżenie, jeśli włącz warunek, aby przełączyć urządzenie do stanu Ostrzeżenie.

  Możesz zmienić tylko ustawienia, które nie są zablokowane w zasadzie nadrzędnej.

 6. Wybierz przycisk radiowy obok warunku na liście.
 7. W lewym górnym rogu listy kliknij przycisk Edytuj.
 8. Dla wybranego warunku ustaw żądaną wartość.

  Nie dla każdego warunku można ustawić wartości.

 9. Kliknij OK.

Jeśli określone warunki zostaną spełnione, zarządzanemu urządzeniu zostanie przypisany stan Ostrzeżenie.

Zobacz również:

Powiadomienia i stany urządzeń

Informacje o stanach urządzeń

Scenariusz: Monitorowanie i raportowanie

Scenariusz: Konfigurowanie ochrony sieci

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.