Instalowanie Kaspersky Security Center Web Console na platformach Linux

19 marca 2024

ID 181968

W tej sekcji opisano sposób osobnego instalowania Kaspersky Security Center Web Console Server (zwanego również Kaspersky Security Center Web Console) na urządzeniach działających pod kontrolą systemu operacyjnego Linux. Przed instalacją musisz zainstalować system DBMS i Serwerem administracyjnym Kaspersky Security Center.

Użyj jednego z następujących plików instalacyjnych, które odpowiadają dystrybucji Linux zainstalowanej na Twoim urządzeniu:

 • Dla Debian — ksc-web-console-[build_number].x86_64.deb
 • Dla systemów operacyjnych opartych na RPM — ksc-web-console-[build_number].x86_64.rpm
 • Dla ALT 8 SP – ksc-web-console-[build_number]-alt8p.x86_64.rpm

Plik instalacyjny można pobrać ze strony internetowej Kaspersky.

W celu zainstalowania Kaspersky Security Center Web Console:

 1. Upewnij się, że na urządzeniu, na którym chcesz zainstalować Kaspersky Security Center Web Console, działa jedna z obsługiwanych dystrybucji systemu Linux.
 2. Przeczytaj Umowę licencyjną (EULA). Jeśli pakiet dystrybucyjny Kaspersky Security Center nie zawiera pliku TXT z tekstem umowy EULA, możesz pobrać ten plik ze strony internetowej Kaspersky. Jeśli nie akceptujesz warunków Umowy licencyjnej, nie instaluj aplikacji.
 3. Utwórz plik odpowiedzi, który zawiera parametry połączenia Kaspersky Security Center Web Console z Serwerem administracyjnym. Nazwij ten plik ksc-web-console-setup.json, a następnie umieść go w następującym katalogu: /etc/ksc-web-console-setup.json.

  Przykład pliku odpowiedzi zawierającego minimalny zestaw parametrów oraz domyślny adres i port:

  {

  "address": "127.0.0.1",

  "port": 8080,

  "trusted": "127.0.0.1|13299|/var/opt/kaspersky/klnagent_srv/1093/cert/klserver.cer|KSC Server",

  "acceptEula": true

  }

  Podczas instalacji konsoli Kaspersky Security Center Web Console w systemie operacyjnym Linux ALT, musisz określić numer portu inny niż 8080, ponieważ port 8080 jest używany przez system operacyjny.

  Kaspersky Security Center Web Console nie można zaktualizować przy użyciu tego samego pliku instalacyjnego .rpm. Jeśli chcesz zmienić ustawienia w pliku odpowiedzi i użyć tego pliku do ponownego zainstalowania aplikacji, w pierwszej kolejności musisz usunąć aplikację, a następnie zainstalować ją ponownie z nowym plikiem odpowiedzi.

 4. Z poziomu konta z uprawnieniami administratora użyj wiersza polecenia, aby uruchomić plik instalacji z rozszerzeniem .deb lub .rpm, w zależności od posiadanej dystrybucji systemu Linux.
  • W celu zainstalowania lub uaktualnienia Kaspersky Security Center Web Console z pliku .deb uruchom następujące polecenie:

   $ sudo dpkg -i ksc-web-console-[build_number].deb

  • W celu zainstalowania Kaspersky Security Center Web Console z pliku .rpm, uruchom następujące polecenie:

   $ sudo rpm -ivh --nodeps ksc-web-console-[build_number].x86_64.rpm

  • W celu przeprowadzenia aktualizacji z poprzedniej wersji Kaspersky Security Center Web Console, uruchom jedno z następujących poleceń:

   • W przypadku urządzeń z systemem operacyjnym opartym na RPM:

    $ sudo rpm -Uvh --nodeps --force ksc-web-console-[build_number].x86_64.rpm

   • Dla urządzeń z systemem operacyjnym opartym na systemie Debian:

    $ sudo dpkg -i ksc-web-console-[build_number].x86_64.deb

  Rozpocznie się wypakowywanie pliku instalacji. Zaczekaj na zakończenie instalacji. Kaspersky Security Center Web Console jest instalowany w następującym katalogu: /var/opt/kaspersky/ksc-web-console.

Po zakończeniu instalacji możesz użyć przeglądarki internetowej do otwarcia i zalogowania się do Kaspersky Security Center Web Console.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.