Tworzenie zadania Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki

19 marca 2024

ID 182671

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Zadanie Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki jest dostępne tylko dla licencji Zarządzanie lukami i poprawkami.

Zadanie Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki jest używane do aktualizacji i naprawy luk w oprogramowaniu firm trzecich, w tym w oprogramowaniu firmy Microsoft, zainstalowanym na zarządzanych urządzeniach. To zadanie umożliwia zainstalowanie kilku aktualizacji i naprawę kilku luk zgodnie z pewnymi regułami.

W celu zainstalowania aktualizacji lub wyeliminowania luk za pomocą zadania Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki, możesz wykonać jedną z następujących czynności:

Tworzenie zadania Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki:

 1. W menu głównym przejdź do UrządzeniaZadania.
 2. Kliknij Dodaj.

  Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia nowego zadania. Postępuj zgodnie z krokami kreatora.

 3. Dla aplikacji Kaspersky Security Center wybierz typ zadania Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki.

  Jeśli zadanie nie jest wyświetlane, sprawdź, czy Twoje konto ma uprawnienia Odczyt, Modyfikuj i Wykonaj dla obszaru funkcjonalnego Zarządzanie systemem: Zarządzanie lukami w zabezpieczeniach i poprawkami. Bez tych praw dostępu nie można utworzyć ani skonfigurować zadania Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki.

 4. Określ nazwę tworzonego zadania. Nazwa zadania nie może zawierać więcej niż 100 znaków oraz nie może zawierać żadnych znaków specjalnych ("*<>?\:|).
 5. Wybierz urządzenia, do których zadanie zostanie przypisane.
 6. Określ zasady instalacji aktualizacji, a następnie określ następujące ustawienia:
  • Uruchom instalację podczas ponownego uruchamiania lub wyłączania urządzenia
  • Zainstaluj wymagane ogólne składniki systemu
  • Zezwól na instalację nowych wersji aplikacji podczas aktualizacji
  • Pobierz aktualizacje na urządzenie, ale ich nie instaluj
  • Folder do pobierania aktualizacji
  • Włącz diagnostykę zaawansowaną
  • Maksymalny rozmiar plików zaawansowanej diagnostyki, w MB
 7. Określ ustawienia ponownego uruchamiania systemu operacyjnego:
  • Nie uruchamiaj ponownie urządzenia
  • Uruchom urządzenie ponownie
  • Pytaj użytkownika o akcję
  • Ponawiaj pytanie co (min)
  • Uruchom ponownie po (min)
  • Czas oczekiwania przed wymuszeniem zamknięcia aplikacji dla zablokowanych sesji (min)
 8. Jeśli chcesz zmodyfikować domyślne ustawienia zadania, włącz opcję Otwórz szczegóły zadania po jego utworzeniu na stronie Zakończ tworzenie zadania. Jeśli nie włączysz tej opcji, zadanie zostanie utworzone z domyślnymi ustawieniami. Możesz zmodyfikować domyślne ustawienia później w dowolnym momencie.
 9. Kliknij przycisk Zakończ.

  Zadanie zostanie utworzone i będzie wyświetlane na liście zadań.

 10. Kliknij nazwę utworzonego zadania, aby otworzyć okno właściwości zadania.
 11. W oknie właściwości zadania określ ogólne ustawienia zadania zgodnie ze swoimi potrzebami.
 12. Kliknij przycisk Zapisz.

  Zadanie zostało utworzone i skonfigurowane.

Jeśli wyniki zadania zawierają ostrzeżenie o błędzie 0x80240033 "Windows Update Agent error 80240033 ("License terms could not be downloaded.")", możesz rozwiązać ten problem poprzez Rejestr systemu Windows.

Zobacz również:

Scenariusz: Aktualizowanie oprogramowania innej firmy

Scenariusz: Wyszukiwanie i usuwanie luk w oprogramowaniu firm trzecich

Informacje o aktualizacjach oprogramowania firm trzecich

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.