Dodawanie reguł dla instalacji aktualizacji

19 marca 2024

ID 182798

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Ta funkcja jest dostępna tylko w ramach licencji na Zarządzanie lukami i poprawkami.

Podczas instalowania aktualizacji oprogramowania lub naprawiania luk w oprogramowaniu przy użyciu zadania Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki należy określić zasady instalacji aktualizacji. Te reguły określają aktualizacje do zainstalowania oraz luki do wyeliminowania.

Dokładne ustawienia zależą od tego, czy dodajesz regułę dla wszystkich aktualizacji Windows Update lub aktualizacji aplikacji firm trzecich (aplikacje stworzone przez producentów oprogramowania innych niż Kaspersky i Microsoft) lub wszystkich aplikacji. Podczas dodawania reguły dla aktualizacji Windows Update lub aktualizacji aplikacji firm trzecich możesz wybrać określone aplikacje oraz wersje aplikacji, dla których chcesz zainstalować uaktualnienia. Podczas dodawani reguły dla wszystkich aktualizacji możesz wybrać określone uaktualnienia, które chcesz zainstalować, oraz luki, które chcesz wyeliminować poprzez zainstalowanie uaktualnień.

Regułę instalacji aktualizacji można dodać w następujący sposób:

W celu dodania nowej reguły dla wszystkich aktualizacji:

 1. Kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia reguły. Przejdź przez kroki kreatora, korzystając z przycisku Next.

 2. Na stronie Typ reguły wybierz Reguła dla wszystkich aktualizacji.
 3. W kroku Kryteria ogólne użyj list rozwijalnych do określenia następujących ustawień:
  • Zbiór uaktualnień do zainstalowania
  • Napraw luki z priorytetem równym lub większym niż
 4. W kroku Aktualizacje wybierz aktualizacje, które mają zostać zainstalowane:
  • Zainstaluj wszystkie pasujące aktualizacje
  • Zainstaluj tylko aktualizacje z listy
   • Automatycznie zainstaluj wszystkie poprzednie aktualizacje aplikacji, jeśli są one niezbędne do zainstalowania wybranych aktualizacji
 5. W kroku Luki wybierz luki, które zostaną wyeliminowane poprzez zainstalowanie wybranych aktualizacji:
  • Napraw wszystkie luki spełniające inne kryteria
  • Napraw tylko luki z listy
 6. W kroku Nazwa określ nazwę dla reguły, którą dodajesz. W późniejszym czasie możesz zmienić tę nazwę w sekcji Ustawienia okna właściwości utworzonego zadania.

Po zakończeniu działania kreatora tworzenia reguły, nowa reguła zostanie dodana i wyświetlona na liście reguł kreatora tworzenia nowego zadania lub we właściwościach zadania.

W celu dodania nowej reguły dla aktualizacji Windows Update:

 1. Kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia reguły. Przejdź przez kroki kreatora, korzystając z przycisku Next.

 2. Na stronie Typ reguły wybierz Reguła dla aktualizacji systemu Windows.
 3. W oknie Kryteria ogólne określ następujące ustawienia:
  • Zbiór uaktualnień do zainstalowania
  • Napraw luki z priorytetem równym lub większym niż
  • Napraw luki z priorytetem MSRC równym lub większym niż
 4. W kroku Aplikacje wybierz aplikacje i wersje aplikacji, dla których chcesz zainstalować aktualizacje. Domyślnie, zaznaczone są wszystkie aplikacje.
 5. W kroku Kategorie aktualizacji wybierz kategorie aktualizacji, które mają zostać zainstalowane. Te kategorie są takie same, jak w Microsoft Update Catalog. Domyślnie, zaznaczone są wszystkie kategorie.
 6. W kroku Nazwa określ nazwę dla reguły, którą dodajesz. W późniejszym czasie możesz zmienić tę nazwę w sekcji Ustawienia okna właściwości utworzonego zadania.

Po zakończeniu działania kreatora tworzenia reguły, nowa reguła zostanie dodana i wyświetlona na liście reguł kreatora tworzenia nowego zadania lub we właściwościach zadania.

W celu dodania nowej reguły dla aktualizacji aplikacji firm trzecich:

 1. Kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia reguły. Przejdź przez kroki kreatora, korzystając z przycisku Next.

 2. Na stronie Typ reguły wybierz Reguła dla aktualizacji firm trzecich.
 3. W oknie Kryteria ogólne określ następujące ustawienia:
  • Zbiór uaktualnień do zainstalowania
  • Napraw luki z priorytetem równym lub większym niż
 4. W kroku Aplikacje wybierz aplikacje i wersje aplikacji, dla których chcesz zainstalować aktualizacje. Domyślnie, zaznaczone są wszystkie aplikacje.
 5. W kroku Nazwa określ nazwę dla reguły, którą dodajesz. W późniejszym czasie możesz zmienić tę nazwę w sekcji Ustawienia okna właściwości utworzonego zadania.

Po zakończeniu działania kreatora tworzenia reguły, nowa reguła zostanie dodana i wyświetlona na liście reguł kreatora tworzenia nowego zadania lub we właściwościach zadania.

Zobacz również:

Scenariusz: Aktualizowanie oprogramowania innej firmy

Scenariusz: Wyszukiwanie i usuwanie luk w oprogramowaniu firm trzecich

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.