Informacje o aktualizacjach oprogramowania firm trzecich

15 lutego 2024

ID 183832

Kaspersky Security Center umożliwia zarządzanie aktualizacjami oprogramowania firm trzecich, zainstalowanego na zarządzanych urządzeniach, oraz wyeliminowanie luk w aplikacjach Microsoft i produktach innych dostawców poprzez zainstalowanie żądanych aktualizacji.

Kaspersky Security Center wyszukuje aktualizacje za pośrednictwem zadania Wyszukiwanie luk i wymaganych aktualizacji. Jeśli to zadanie zostanie zakończone, Serwer administracyjny pobierze listy wykrytych luk i żądanych aktualizacji dla oprogramowania firm trzecich zainstalowanego na urządzeniach, które określiłeś we właściwościach zadania. Po przejrzeniu informacji o dostępnych aktualizacjach, możesz zainstalować je na urządzeniach.

Kaspersky Security Center aktualizuje niektóre aplikacje poprzez usunięcie poprzedniej wersji aplikacji i instalację nowej.

Interakcja użytkownika może być wymagana podczas aktualizacji aplikacji innej firmy lub naprawy luki w aplikacji innej firmy na zarządzanym urządzeniu. Na przykład, użytkownik może zostać poproszony o zamknięcie aplikacji innej firmy, jeśli jest ona aktualnie otwarta.

Ze względów bezpieczeństwa wszelkie aktualizacje oprogramowania innych firm, które instalujesz za pomocą funkcji Zarządzanie lukami i poprawkami, są automatycznie skanowane w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania przez technologie firmy Kaspersky. Technologie te są używane do automatycznego sprawdzania plików i obejmują skanowanie antywirusowe, analizę statyczną, analizę dynamiczną, analizę zachowania w środowisku sandbox i uczenie maszynowe.

Eksperci firmy Kaspersky nie przeprowadzają ręcznej analizy aktualizacji oprogramowania innych firm, które są instalowane przez funkcję Zarządzanie lukami i poprawkami. Ponadto eksperci z firmy Kaspersky nie wyszukują luk (znanych lub nieznanych) ani nieudokumentowanych funkcji w takich aktualizacjach, a także nie przeprowadzają innych rodzajów analizy aktualizacji innych, niż określone w powyższym akapicie.

Zadania instalacji aktualizacji oprogramowania firm trzecich

Jeśli metadane aktualizacji oprogramowania firm trzecich są pobierane do repozytorium, możesz zainstalować aktualizacje na urządzeniach klienckich, korzystając z następujących zadań:

  • Zadanie Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki

    Zadanie Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki jest używane do zainstalowania aktualizacji dla aplikacji firmy Microsoft, w tym aktualizacji dostarczonych przez usługę Windows Update, a także aktualizacji produktów innych producentów. Pamiętaj, że to zadanie może zostać utworzone tylko wtedy, gdy masz licencję dla funkcji Zarządzanie lukami i poprawkami.

    Jeśli to zadanie zostanie zakończone, aktualizacje zostaną automatycznie zainstalowane na zarządzanych urządzeniach. Jeśli metadane nowych aktualizacji zostaną pobrane do repozytorium Serwera administracyjnego, Kaspersky Security Center sprawdzi, czy aktualizacje spełniają kryteria określone w regułach aktualizacji. Wszystkie nowe aktualizacje, które spełniają kryteria, zostaną pobrane i zainstalowane automatycznie przy kolejnym uruchomieniu zadania.

  • Zadanie Zainstaluj aktualizacje Windows Update

    Zadanie Zainstaluj aktualizacje Windows Update nie wymaga licencji, ale może zostać użyte tylko do zainstalowania aktualizacji Windows Update.

    Jeśli to zadanie zostanie zakończone, zostaną zainstalowane tylko te aktualizacje, które zostały określone we właściwościach zadania. W przyszłości, jeśli będziesz chciał zainstalować nowe aktualizacje pobrane do repozytorium Serwera administracyjnego, będziesz musiał dodać wymagane aktualizacje do listy aktualizacji w istniejącym zadaniu lub utworzyć nowe zadanie Zainstaluj aktualizacje Windows Update.

Używanie Serwera administracyjnego jako serwera WSUS

Informacje o aktualizacjach dostępnych dla Microsoft Windows są dostępne poprzez usługę Windows Update. Serwer administracyjny może zostać użyty jako serwer Windows Server Update Services (WSUS). Aby użyć Serwera administracyjnego jako serwera WSUS, utwórz zadanie Wykonaj synchronizację Windows Update i wybierz opcję Użyj Serwera administracyjnego jako serwera WSUS w zasadzie Agenta sieciowego. Po skonfigurowaniu synchronizacji danych z Windows Update, Serwer administracyjny zapewnia aktualizacje dla usług Windows Update na urządzeniach w trybie scentralizowanym i z określoną częstotliwością.

Zobacz również:

Scenariusz: Aktualizowanie oprogramowania innej firmy

Informacje o aplikacjach innych firm

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.