Tworzenie zadania Zainstaluj aktualizacje Windows Update

19 marca 2024

ID 183852

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Zadanie Zainstaluj aktualizacje Windows umożliwia zainstalowanie aktualizacji oprogramowania, dostarczonych przez usługę Windows Update na zarządzane urządzenia.

Jeśli nie masz licencji Zarządzania lukami i poprawkami, nie możesz tworzyć nowych zadań typu Zainstaluj aktualizacje Windows. Aby zainstalować nowe aktualizacje, możesz dodać je do istniejącego zadania Zainstaluj aktualizacje Windows. Zalecamy użycie zadania Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki zamiast zadania Zainstaluj aktualizacje Windows. Zadanie Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki umożliwia automatyczne instalowanie wielu aktualizacji i naprawianie wielu luk w zabezpieczeniach, zgodnie z określonymi przez Ciebie regułami. Ponadto to zadanie umożliwia instalowanie aktualizacji od dostawców oprogramowania innych niż Microsoft.

Interakcja użytkownika może być wymagana podczas aktualizacji aplikacji innej firmy lub naprawy luki w aplikacji innej firmy na zarządzanym urządzeniu. Na przykład, użytkownik może zostać poproszony o zamknięcie aplikacji innej firmy, jeśli jest ona aktualnie otwarta.

W celu utworzenia zadania Zainstaluj aktualizacje Windows Update:

 1. W menu głównym przejdź do UrządzeniaZadania.
 2. Kliknij Dodaj.

  Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia nowego zadania. Przejdź przez kroki kreatora, korzystając z przycisku Dalej.

 3. Dla aplikacji Kaspersky Security Center wybierz typ zadania Zainstaluj aktualizacje Windows.
 4. Określ nazwę tworzonego zadania.

  Nazwa zadania nie może zawierać więcej niż 100 znaków oraz nie może zawierać żadnych znaków specjalnych ("*<>?\:|).

 5. Wybierz urządzenia, do których zadanie zostanie przypisane.
 6. Kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie otwarta lista aktualizacji.

 7. Wybierz aktualizacje Windows Update, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij OK.
 8. Określ ustawienia ponownego uruchamiania systemu operacyjnego:
  • Nie uruchamiaj ponownie urządzenia
  • Uruchom urządzenie ponownie
  • Pytaj użytkownika o akcję
  • Ponawiaj pytanie co (min)
  • Uruchom ponownie po (min)
  • Wymuś zamknięcie aplikacji dla zablokowanych sesji
 9. Określ ustawienia konta:
  • Konto domyślne
  • Określ konto
  • Konto
  • Hasło
 10. Jeśli chcesz zmodyfikować domyślne ustawienia zadania, włącz opcję Otwórz szczegóły zadania po jego utworzeniu na stronie Zakończ tworzenie zadania. Jeśli nie włączysz tej opcji, zadanie zostanie utworzone z domyślnymi ustawieniami. Możesz zmodyfikować domyślne ustawienia później w dowolnym momencie.
 11. Kliknij przycisk Zakończ.

  Zadanie zostanie utworzone i będzie wyświetlane na liście zadań.

 12. Kliknij nazwę utworzonego zadania, aby otworzyć okno właściwości zadania.
 13. W oknie właściwości zadania określ ogólne ustawienia zadania zgodnie ze swoimi potrzebami.
 14. Kliknij przycisk Zapisz.

Zadanie zostało utworzone i skonfigurowane.

Zobacz również:

Scenariusz: Aktualizowanie oprogramowania innej firmy

Opcje licencjonowania Kaspersky Security Center

Tworzenie zadania Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki

Przeglądanie informacji o dostępnych aktualizacjach oprogramowania firm trzecich

Informacje o aktualizacjach oprogramowania firm trzecich

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.