Instalowanie aktualizacji oprogramowania firm trzecich

19 marca 2024

ID 183925

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Możesz zainstalować aktualizacje oprogramowania firm trzecich na zarządzanych urządzeniach poprzez stworzenie i uruchomienie jednego z następujących zadań:

 • Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki

  Zadanie Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki może zostać utworzone tylko wtedy, gdy masz licencję dla funkcji Zarządzanie lukami i poprawkami. Możesz użyć tego zadania, aby zainstalować aktualizacje Windows Update dostarczone przez Microsoft oraz aktualizacje dla produktów innych producentów.

 • Zainstaluj aktualizacje Windows

  Możesz użyć zadania Zainstaluj aktualizacje Windows tylko do zainstalowania aktualizacji Windows Update.

Interakcja użytkownika może być wymagana podczas aktualizacji aplikacji innej firmy lub naprawy luki w aplikacji innej firmy na zarządzanym urządzeniu. Na przykład, użytkownik może zostać poproszony o zamknięcie aplikacji innej firmy, jeśli jest ona aktualnie otwarta.

Opcjonalnie możesz utworzyć zadanie instalacji wymaganych aktualizacji w następujący sposób:

 • Otwierając listę aktualizacji i określając aktualizacje do zainstalowania.

  W rezultacie tworzone jest nowe zadanie instalacji wybranych aktualizacji. Istnieje możliwość dodania wybranych aktualizacji do istniejącego zadania.

 • Uruchamiając kreator instalacji aktualizacji.

  kreator instalacji aktualizacji jest dostępny tylko dla licencji Zarządzanie lukami i poprawkami.

  Kreator upraszcza tworzenie i konfigurację zadania instalacji aktualizacji i pozwala wyeliminować tworzenie zbędnych zadań zawierających te same aktualizacje do zainstalowania.

Instalowanie aktualizacji oprogramowania innych firm przy użyciu listy aktualizacji

W celu zainstalowania aktualizacji dla oprogramowania firm trzecich, korzystając z listy aktualizacji:

 1. Otwórz jedną z list aktualizacji:
  • Aby otworzyć ogólną listę aktualizacji, przejdź do OperacjeZarządzanie poprawkamiAktualizacje oprogramowania.
  • Aby otworzyć listę aktualizacji dla zarządzanego urządzenia, przejdź do UrządzeniaZarządzane urządzenia → <device name> → ZaawansowaneDostępne aktualizacje.
  • Aby otworzyć listę aktualizacji dla określonej aplikacji, przejdź do OperacjeAplikacje innych firmRejestr aplikacji → <application name> → Dostępne aktualizacje.

  Zostanie wyświetlona lista dostępnych aktualizacji.

 2. Zaznacz pola obok aktualizacji, które chcesz zainstalować.
 3. Kliknij przycisk Zainstaluj aktualizacje.

  Aby zainstalować niektóre aktualizacje oprogramowania, należy zaakceptować Umowę licencyjną. Jeśli odrzucisz Umowę licencyjną, aktualizacja oprogramowania nie zostanie zainstalowana.

 4. Wybierz jedną z następujących opcji:
  • Nowe zadanie

   Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia nowego zadania. Jeśli masz licencję Zarządzania lukami i poprawkami, domyślnie wybrany jest typ zadania Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki. Jeśli nie masz licencji, wybrane jest zadanie Zainstaluj aktualizacje Windows. Aby zakończyć tworzenie zadania, postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.

  • Zainstaluj aktualizację (dodaj regułę do określonego zadania)

   Wybierz zadanie, do którego chcesz dodać wybrane aktualizacje. Jeśli masz licencję Zarządzania lukami i poprawkami, wybierz zadanie Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki. Nowa reguła instalacji wybranych aktualizacji zostanie automatycznie dodana do wybranego zadania. Jeśli nie masz licencji, wybierz zadanie Zainstaluj aktualizacje Windows. Wybrane aktualizacje zostaną dodane do właściwości zadania.

   Zostanie otwarte okno właściwości zadania. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany.

Jeśli wybrałeś utworzenie nowego zadania, zadanie zostanie utworzone i wyświetlone na liście zadań, w sekcji UrządzeniaZadania. Jeśli wybrałeś dodanie aktualizacji do istniejącego zadania, aktualizacje zostaną zapisane we właściwościach zadania.

Aby zainstalować aktualizacje dla oprogramowania innych firm, uruchom zadanie Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki lub zadanie Zainstaluj aktualizacje Windows. Możesz uruchomić jakiekolwiek z tych zadań ręcznie lub określić ustawienia terminarza we właściwościach zadania, które uruchomiłeś. Podczas określania terminarza zadania upewnij się, że zadanie instalacji aktualizacji jest uruchamiane po zakończeniu zadania Wyszukiwanie luk i wymaganych aktualizacji.

Instalowanie aktualizacji oprogramowania innych firm za pomocą Kreator naprawiania luk

kreator instalacji aktualizacji jest dostępny tylko dla licencji Zarządzanie lukami i poprawkami.

W celu utworzenia zadania instalacji aktualizacji oprogramowania firm trzecich, korzystając z Kreator naprawiania luk:

 1. W menu głównym przejdź do OperacjeZarządzanie poprawkamiAktualizacje oprogramowania.

  Zostanie wyświetlona lista dostępnych aktualizacji.

 2. Zaznacz pole obok aktualizacji, którą chcesz zainstalować.
 3. Kliknij przycisk Uruchom kreatora instalacji aktualizacji.

  Zostanie uruchomiony kreator instalacji aktualizacji. Strona Wybierz zadanie instalacji aktualizacji wyświetla listę wszystkich istniejących zadań następujących typów:

  • Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki
  • Zainstaluj aktualizacje Windows
  • Napraw luki

  Nie możesz zmodyfikować zadań ostatnich dwóch typów, aby zainstalować nowe aktualizacje. Aby zainstalować nowe aktualizacje, możesz użyć tylko zadania Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki.

 4. Jeśli chcesz, aby kreator wyświetlał tylko te zadania, które instalują wybraną aktualizację, włącz opcję Wyświetl tylko zadania instalujące tę aktualizację.
 5. Wybierz, co chcesz zrobić:
  • Aby rozpocząć zadanie, zaznacz pole wyboru obok nazwy zadania, a następnie kliknij przycisk Uruchom.
  • Aby dodać nową regułę do istniejącego zadania:
   1. Zaznacz pole obok nazwy zadania i kliknij przycisk Dodaj regułę.
   2. Na wyświetlonej stronie skonfiguruj nową regułę:
    • Reguła instalacji dla aktualizacji tej istotności
    • Reguła instalacji aktualizacji tej istotności zgodnie z MSRC
    • Reguła instalacji dla aktualizacji tego dostawcy
    • Reguła instalacji dla aktualizacji typu
    • Reguła instalacji dla wybranej aktualizacji
    • Zatwierdź wybrane aktualizacje
    • Automatycznie zainstaluj wszystkie poprzednie aktualizacje aplikacji, jeśli są one niezbędne do zainstalowania wybranych aktualizacji
   3. Kliknij przycisk Dodaj.
  • W celu utworzenia zadania:
   1. Kliknij przycisk Nowe zadanie.
   2. Na wyświetlonej stronie skonfiguruj nową regułę:
    • Reguła instalacji dla aktualizacji tej istotności
    • Reguła instalacji aktualizacji tej istotności zgodnie z MSRC
    • Reguła instalacji dla aktualizacji tego dostawcy
    • Reguła instalacji dla aktualizacji typu
    • Reguła instalacji dla wybranej aktualizacji
    • Zatwierdź wybrane aktualizacje
    • Automatycznie zainstaluj wszystkie poprzednie aktualizacje aplikacji, jeśli są one niezbędne do zainstalowania wybranych aktualizacji
   3. Kliknij przycisk Dodaj.

Jeśli wybrano rozpoczęcie zadania, możesz zamknąć kreatora. Zadanie zakończy się w tle. Dalsze działania nie są wymagane.

Jeśli wybrałeś dodanie reguły do istniejącego zadania, zostanie otwarte okno właściwości zadania. Nowa reguła została już dodana do właściwości zadania. Możesz przejrzeć lub zmodyfikować regułę lub ustawienia innego zadania. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany.

Jeśli chcesz utworzyć zadanie, kontynuuj tworzenie zadania w kreatorze tworzenia nowego zadania. Nowa reguła dodana w kreatorze instalacji aktualizacji zostanie wyświetlona w kreatorze tworzenia nowego zadania. Po zakończeniu pracy kreatora, do listy zadań zostanie dodane zadanie Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki.

Zobacz również:

Scenariusz: Aktualizowanie oprogramowania innej firmy

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.