Tworzenie kategorii aplikacji z zawartością dodaną ręcznie

19 marca 2024

ID 184075

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Możesz określić zestaw kryteriów jako szablon plików wykonywalnych, dla których chcesz zezwolić na lub zablokować uruchamianie w Twojej organizacji. W oparciu o pliki wykonywalne odpowiadające kryteriom, możesz utworzyć kategorię aplikacji i użyć jej w konfiguracji komponentu Kontrola aplikacji.

W celu utworzenia kategorii aplikacji z zawartością dodaną ręcznie:

 1. W menu głównym przejdź do Operacje → Aplikacje innych firmKategorie aplikacji.

  Zostanie wyświetlona strona z listą kategorii aplikacji.

 2. Kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia nowej kategorii. Postępuj zgodnie z krokami kreatora.

 3. W kroku Wybierz metodę tworzenia kategorii kreatora wybierz opcję Kategoria z zawartością dodaną ręcznie. Dane plików wykonywalnych są dodawane do tej kategorii ręcznie.
 4. W kroku Warunki kliknij przycisk Dodaj, aby dodać kryterium warunku do uwzględnienia plików w tworzonej kategorii.
 5. W kroku Kryteria warunku wybierz typ reguły dla tworzenia kategorii z listy:
  • Z kategorii KL
  • Wybierz certyfikat z repozytorium
  • Określ ścieżkę do aplikacji (maski są obsługiwane)
  • Dysk wymienny
  • Suma kontrolna, metadane lub certyfikat:
   • Wybierz z listy plików wykonywalnych
   • Wybierz z rejestru aplikacji
   • Określ ręcznie
   • Z pliku lub z pakietu MSI / zarchiwizowanego folderu

  Wybrane kryterium zostanie dodane do listy warunków.

  Możesz dodać tyle kryteriów tworzenia kategorii aplikacji, ile potrzebujesz.

 6. W kroku Wykluczenia kliknij przycisk Dodaj, aby dodać kryterium warunku wykluczenia w celu wykluczenia plików z tworzonej kategorii.
 7. W kroku Kryteria warunku wybierz typ reguły z listy w taki sam sposób, w jaki wybierałeś typ reguły dla tworzenia kategorii.

Jeśli kreator zakończy działanie, zostanie utworzona kategoria aplikacji. Jest wyświetlana na liście kategorii aplikacji. Po skonfigurowaniu Kontroli aplikacji możesz użyć utworzonej kategorii aplikacji.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat Kontroli aplikacji, zapoznaj się z następującymi tematami Pomocy:

Zobacz również:

Scenariusz: Zarządzanie aplikacjami

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.