Tworzenie kategorii aplikacji, która zawiera pliki wykonywalne z wybranych urządzeń

15 lutego 2024

ID 184076

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Możesz użyć plików wykonywalnych z wybranych urządzeń jako szablonu plików wykonywalnych, które chcesz zablokować lub na które chcesz zezwolić. W oparciu o pliki wykonywalne z wybranych urządzeń, możesz utworzyć kategorię aplikacji i użyć jej w konfiguracji komponentu Kontrola aplikacji.

W celu utworzenia kategorii aplikacji, która zawiera pliki wykonywalne z wybranych urządzeń:

 1. W menu głównym przejdź do OperacjeAplikacje innych firmKategorie aplikacji.

  Zostanie wyświetlona strona z listą kategorii aplikacji.

 2. Kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia nowej kategorii. Przejdź przez kroki kreatora, korzystając z przycisku Next.

 3. W kroku Wybierz metodę tworzenia kategorii kreatora określ nazwę kategorii i wybierz opcję Kategoria zawierająca pliki wykonywalne znajdujące się na wybranych urządzeniach. Takie pliki wykonywalne są przetwarzane automatycznie, a ich metryki są dodawane do kategorii.
 4. Kliknij Dodaj.
 5. W otwartym oknie wybierz urządzenie lub urządzenia, których pliki wykonywalne będą używane do tworzenia kategorii aplikacji.
 6. Określ następujące ustawienia:
  • Algorytm obliczania wartości sumy kontrolnej
  • Synchronizuj dane z repozytorium Serwera administracyjnego
  • Typ pliku
  • Foldery

Jeśli kreator zakończy działanie, zostanie utworzona kategoria aplikacji. Jest wyświetlana na liście kategorii aplikacji. Po skonfigurowaniu Kontroli aplikacji możesz użyć utworzonej kategorii aplikacji.

Zobacz również:

Scenariusz: Zarządzanie aplikacjami

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.