Informacje o aplikacjach wielodostępowych

19 marca 2024

ID 184784

Kaspersky Security Center umożliwia administratorom dostawców usług i administratorom dzierżawy używanie aplikacji Kaspersky z obsługą wielodostępności. Po zainstalowaniu aplikacji wielodostępowej firmy Kaspersky w infrastrukturze dostawcy usługi, dzierżawcy mogą rozpocząć korzystanie z aplikacji.

Aby oddzielić zadania i profile dotyczące różnych dzierżawców, musisz utworzyć dedykowany wirtualny Serwer administracyjny w Kaspersky Security Center dla każdego dzierżawcy. Wszystkie zadania i profile dla aplikacji wielodostępowych uruchomionych dla dzierżawcy muszą zostać utworzone dla grupy administracyjnej Zarządzane urządzenia wirtualnego Serwera administracyjnego odpowiadającego temu dzierżawcy. Zadania utworzone dla grup administracyjnych dotyczących głównego Serwera administracyjnego nie wpływają na urządzenia dzierżawców.

W przeciwieństwie do administratorów dostawcy usługi, administrator dzierżawy może tworzyć i przeglądać zadania i profile aplikacji tylko dla urządzeń odpowiedniego dzierżawcy. Zestawy ustawień zadań i profili dostępne dla administratorów dostawcy usługi i administratorów dzierżawy różnią się między sobą. Niektóre zestawy ustawień zadań i profili nie są dostępne dla administratorów dzierżawy.

W obrębie hierarchicznej struktury dzierżawy profile utworzone dla aplikacji wielodostępowych są dziedziczone przez grupy administracyjne niższego poziomu, a także przez grupy administracyjne wyższego poziomu: profil jest przesyłany do wszystkich urządzeń klienckich, które należą do dzierżawcy.

Zobacz również:

Zarządzanie profilami

Zarządzanie zadaniami

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.