Wybieranie poprawek użytkownika dla luk w programach innych firm

19 marca 2024

ID 186529

Aby użyć zadania Napraw luki, należy ręcznie określić aktualizacje oprogramowania do naprawy luk w programach innych firm, wymienionych w ustawieniach zadania. Zadanie Napraw luki używa zalecanych poprawek dla oprogramowania firmy Microsoft oraz poprawek użytkownika dla innych programów innych firm. Poprawki użytkownika to aktualizacje oprogramowania do naprawy luk, które administrator ręcznie określa do zainstalowania.

W celu wybrania poprawek użytkownika dla luk w programach firm trzecich:

 1. W menu głównym przejdź do OperacjeZarządzanie poprawkamiLuki w oprogramowaniu.

  Strona wyświetla listę luk w oprogramowaniu wykrytych na urządzeniach klienckich.

 2. Na liście luk w oprogramowaniu kliknij odnośnik z nazwą luki w oprogramowaniu, dla której chcesz określić poprawkę użytkownika.

  Zostanie otwarte okno właściwości luki.

 3. W lewej części okna wybierz sekcję Poprawki użytkownika i inne poprawki.

  Zostanie wyświetlona lista poprawek użytkownika dla wybranej luki w oprogramowaniu.

 4. Kliknij Dodaj.

  Zostanie wyświetlona lista dostępnych pakietów instalacyjnych. Lista wyświetlonych pakietów instalacyjnych odpowiada liście OperacjeRepozytoria Pakiety instalacyjne. Jeśli nie utworzono pakietu instalacyjnego zawierającego poprawkę użytkownika dla wybranej luki, możesz utworzyć pakiet teraz, uruchamiając Kreator tworzenia nowego pakietu.

 5. Wybierz pakiet (lub pakiety) instalacyjny zawierający poprawkę użytkownika (lub poprawki użytkownika) dla luki w oprogramowaniu innych firm.
 6. Kliknij Zapisz.

Zostaną określone pakiety instalacyjne zawierające poprawki użytkownika dla luki w oprogramowaniu. Jeśli zadanie jest uruchamiane Napraw luki, pakiet instalacyjny zostanie zainstalowany, a luka w oprogramowaniu zostanie wyeliminowana.

Zobacz również:

Scenariusz: Wyszukiwanie i usuwanie luk w oprogramowaniu firm trzecich

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.