Dodawanie urządzeń mobilnych Android do listy zarządzanych urządzeń

27 lutego 2024

ID 188458

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Aby dodać urządzenie mobilne Android do listy zarządzanych urządzeń, Kaspersky Endpoint Security for Android i współdzielony certyfikat muszą zostać dostarczone i zainstalowane na urządzeniu mobilnym. Certyfikaty współdzielone są używane przez Serwer administracyjny do identyfikowania urządzeń mobilnych. Po dostarczeniu i zainstalowaniu współdzielonego certyfikatu na urządzeniu mobilnym, urządzenie pojawi się na liście zarządzanych urządzeń.

Możesz dodać urządzenia mobilne użytkowników do listy zarządzanych urządzeń przy użyciu kreatora podłączania urządzenia mobilnego. Kreator udostępnia dwie opcje dostarczenia i instalacji współdzielonego certyfikatu oraz Kaspersky Endpoint Security for Android:

 • Przy użyciu odnośnika do Google Play
 • Przy użyciu odnośnika z serwera sieci Web Kaspersky Security Center Web Server

  Pakiet instalacyjny Kaspersky Endpoint Security for Android przechowywany do dystrybucji na Serwerze administracyjnym jest używany do instalacji

Uruchamianie kreatora podłączania urządzenia mobilnego

W celu uruchomienia kreatora podłączania urządzenia mobilnego wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Użyj menu kontekstowego z folderu Konta użytkowników:
  1. W drzewie konsoli rozwiń folder Zaawansowane i wybierz podfolder Konta użytkowników.
  2. W obszarze roboczym folderu Konta użytkowników wybierz użytkowników, grupy bezpieczeństwa lub grupy bezpieczeństwa Active Directory, dla których chcesz dodać urządzenia mobilne do listy zarządzanych urządzeń.
  3. Kliknij prawym klawiszem myszy i z menu kontekstowego konta użytkownika wybierz Dodaj urządzenie mobilne.

   Zostanie uruchomiony kreator podłączania urządzenia mobilnego.

 • W obszarze roboczym folderu Urządzenia mobilne kliknij przycisk Dodaj urządzenie mobilne.
  1. W drzewie konsoli rozwiń folder Zarządzanie urządzeniami mobilnymi, z którego wybierz podfolder Urządzenia mobilne.
  2. W obszarze roboczym podfolderu Urządzenia mobilne kliknij przycisk Dodaj urządzenie mobilne.

   Zostanie uruchomiony kreator podłączania urządzenia mobilnego.

Dodawanie urządzenia mobilnego Android przy użyciu odnośnika do Google Play

W celu zainstalowania Kaspersky Endpoint Security for Android i certyfikatu współdzielonego na urządzeniu mobilnym przy użyciu odnośnika do Google Play:

 1. Uruchamianie kreatora podłączania urządzenia mobilnego.
 2. W oknie System operacyjny kreatora, jako typ systemu operacyjnego urządzenia mobilnego wybierz Android.
 3. W kroku Metoda instalacji Kaspersky Endpoint Security for Android wybierz Przy użyciu odnośnika do Google Play.
 4. W oknie Wybierz użytkowników, których urządzeniami mobilnymi chcesz zarządzać wybierz użytkowników, grupy bezpieczeństwa lub grupy bezpieczeństwa Active Directory, dla których chcesz dodać urządzenia mobilne do listy zarządzanych urządzeń.

  Ten krok jest pomijany, jeśli uruchamiasz kreator, wybierając element Dodaj urządzenie mobilne w menu kontekstowym folderu Konta użytkowników.

  Jeśli chcesz dodać nowe konto użytkownika do listy, kliknij przycisk Dodaj i wprowadź właściwości konta użytkownika w otwartym oknie. Jeśli chcesz zmodyfikować lub przejrzeć właściwości konta użytkownika, wybierz konto użytkownika z listy i kliknij przycisk Właściwości.

 5. W oknie Źródło certyfikatu określ metodę tworzenia współdzielonego certyfikatu, którego Serwer administracyjny użyje do identyfikacji urządzenia mobilnego. Certyfikat współdzielony można określić na jeden z następujących sposobów:
  • Wystaw certyfikat przy użyciu narzędzi Serwera administracyjnego
  • Określ plik certyfikatu
 6. W oknie Metoda powiadamiania użytkownika zdefiniuj ustawienia powiadamiania użytkownika urządzenia mobilnego o utworzeniu certyfikatu za pośrednictwem wiadomości SMS lub wiadomości e-mail:
  • Pokaż odnośnik w kreatorze
  • Wyślij odnośnik do użytkownika
 7. W oknie Wynik kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć działanie kreatora.

Po zakończeniu działania kreatora, odnośnik oraz kod QR zostaną wysłane na urządzenie mobilne użytkownika, umożliwiając mu w ten sposób pobranie Kaspersky Endpoint Security for Android. Użytkownik klika odnośnik lub skanuje kod QR. System operacyjny urządzenia mobilnego wyświetli pytanie o zaakceptowanie instalacji Kaspersky Endpoint Security for Android. Po pobraniu i zainstalowaniu Kaspersky Endpoint Security for Android, urządzenie mobilne nawiązuje połączenie z Serwerem administracyjnym i pobiera współdzielony certyfikat. Po zainstalowaniu certyfikatu na urządzeniu mobilnym, urządzenie zostanie wyświetlone w folderze Urządzenia mobilne, znajdującym się w folderze Zarządzanie urządzeniami mobilnymi drzewa konsoli.

Dodawanie urządzenia mobilnego Android przy użyciu odnośnika z serwera sieci Web Kaspersky Security Center Web Server

Pakiet instalacyjny Kaspersky Endpoint Security for Android opublikowany na Serwerze administracyjnym zostanie użyty do instalacji.

W celu zainstalowania Kaspersky Endpoint Security for Android i certyfikatu współdzielonego na urządzeniu mobilnym przy użyciu odnośnika z serwera sieciowego:

 1. Uruchamianie kreatora podłączania urządzenia mobilnego.
 2. W oknie System operacyjny kreatora, jako typ systemu operacyjnego urządzenia mobilnego wybierz Android.
 3. W kroku Metoda instalacji Kaspersky Endpoint Security for Android wybierz Przy użyciu odnośnika z serwera sieci Web.

  W polu, które się pojawi, wybierz pakiet instalacyjny lub utwórz nowy, klikając Nowy.

 4. W oknie Wybierz użytkowników, których urządzeniami mobilnymi chcesz zarządzać wybierz użytkowników, grupy bezpieczeństwa lub grupy bezpieczeństwa Active Directory, dla których chcesz dodać urządzenia mobilne do listy zarządzanych urządzeń.

  Ten krok jest pomijany, jeśli uruchamiasz kreator, wybierając element Dodaj urządzenie mobilne w menu kontekstowym folderu Konta użytkowników.

  Jeśli chcesz dodać nowe konto użytkownika do listy, kliknij przycisk Dodaj i wprowadź właściwości konta użytkownika w otwartym oknie. Jeśli chcesz zmodyfikować lub przejrzeć właściwości konta użytkownika, wybierz konto użytkownika z listy i kliknij przycisk Właściwości.

 5. W oknie Źródło certyfikatu określ metodę tworzenia współdzielonego certyfikatu, którego Serwer administracyjny użyje do identyfikacji urządzenia mobilnego. Certyfikat współdzielony można określić na jeden z następujących sposobów:
  • Wystaw certyfikat przy użyciu narzędzi Serwera administracyjnego
  • Określ plik certyfikatu
 6. W oknie Metoda powiadamiania użytkownika zdefiniuj ustawienia powiadamiania użytkownika urządzenia mobilnego o utworzeniu certyfikatu za pośrednictwem wiadomości SMS lub wiadomości e-mail:
  • Pokaż odnośnik w kreatorze
  • Wyślij odnośnik do użytkownika
 7. W oknie Wynik kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć działanie kreatora.

Pakiet aplikacji mobilnej Kaspersky Endpoint Security for Android jest automatycznie publikowany na Kaspersky Security Center Web Server. Pakiet aplikacji mobilnej zawiera aplikację, ustawienia do łączenia urządzenia mobilnego z Serwerem administracyjnym, a także certyfikat. Użytkownik urządzenia mobilnego otrzymuje powiadomienie z odnośnikiem do pobrania pakietu z Serwera sieciowego. Użytkownik klika odnośnik. System operacyjny urządzenia wyświetla pytanie o zaakceptowanie instalacji pakietu aplikacji mobilnych. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę, pakiet zostanie pobrany na urządzenie mobilne. Po pobraniu pakietu i zsynchronizowaniu urządzenia mobilnego z Serwerem administracyjnym, urządzenie zostanie wyświetlone w podfolderze Urządzenia mobilne, znajdującym się w folderze Zarządzanie urządzeniami mobilnymi drzewa konsoli.

Zobacz również:

Scenariusz: Wdrażanie Zarządzania urządzeniami mobilnymi

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.