Ręczne uruchamianie zadania

19 marca 2024

ID 189265

Aplikacja jest uruchamiana zgodnie z ustawieniami terminarza, określonymi we właściwościach każdego zadania. W dowolnym momencie możesz uruchomić zadanie ręcznie z listy zadań; lub wybierz urządzenia na liście Zarządzane urządzenia, a następnie dla nich rozpocznij istniejące zadanie.

W celu ręcznego uruchomienia zadania:

  1. W menu głównym przejdź do Urządzenia → Zadania.
  2. Na liście zadań zaznacz pole obok zadania, które chcesz uruchomić.
  3. Kliknij przycisk Uruchom.

Zadanie zostanie uruchomione. Możesz sprawdzić stan zadania w kolumnie Stan lub klikając przycisk Wynik.

Zobacz również:

Informacje o zadaniach

Tworzenie zadania

Ogólne ustawienia zadania

Scenariusz: Konfigurowanie ochrony sieci

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.