Konfigurowanie rozszerzonego filtra

19 marca 2024

ID 189735

W celu skonfigurowania rozszerzonego filtra we właściwościach szablonu raportu:

 1. Z drzewa konsoli wybierz węzeł z nazwą żądanego Serwera administracyjnego.
 2. W obszarze roboczym węzła wybierz zakładkę Raporty.
 3. Na liście szablonów raportów wybierz szablon raportu, który wcześniej został przekonwertowany do formatu rozszerzonego filtra.
 4. Z menu kontekstowego wybranego szablonu raportu wybierz Właściwości.
 5. W otwartym oknie właściwości wybierz sekcję Filtry.

  Sekcja Filtry nie jest wyświetlana, jeśli szablon raportu nie został wcześniej przekonwertowany do formatu rozszerzonego filtra.

  W sekcji Filtry okna właściwości szablonu raportu możesz przejrzeć i zmodyfikować listę filtrów stosowanych do raportu. Każdy filtr na liście posiada unikatową nazwę i przedstawia zestaw filtrów dla odpowiednich pól w raporcie.

 6. Otwórz okno ustawień filtra w jeden z następujących sposobów:
  • Aby utworzyć nowy filtr, kliknij przycisk Dodaj.
  • Aby zmodyfikować istniejący filtr, wybierz żądany filtr i kliknij przycisk Modyfikuj.
 7. W otwartym oknie wybierz i określ wartości wymaganych pól filtra.
 8. Aby zapisać wprowadzone zmiany i zamknąć okno, kliknij przycisk OK.

  Jeśli tworzysz nowy filtr, nazwa filtra musi zostać określona w polu Nazwa filtra przed kliknięciem przycisku OK.

 9. Zamknij okno właściwości szablonu raportu, klikając przycisk OK.

  Rozszerzony filtr w szablonie raportu zostanie skonfigurowany. Teraz możesz tworzyć raporty, korzystając z szablonu raportu.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.