Monitorowanie instalacji i dezinstalacji aplikacji

19 marca 2024

ID 191308

Możesz monitorować instalację lub dezinstalację określonych aplikacji na zarządzanych urządzeniach (na przykład, określonej przeglądarki). Aby użyć tej funkcji, możesz dodać aplikacje z Rejestru aplikacji do listy monitorowanych aplikacji. Jeśli monitorowana aplikacja jest instalowana lub dezinstalowana, Agent sieciowy publikuje odpowiednie zdarzenia: Monitorowana aplikacja została zainstalowana lub Monitorowana aplikacja została odinstalowana. Możesz monitorować te zdarzenia, korzystając z, na przykład, wyborów zdarzeń lub raportów.

Możesz monitorować te zdarzenia tylko wtedy, gdy są przechowywane w bazie danych Serwera administracyjnego.

W celu dodania aplikacji do listy monitorowanych aplikacji:

  1. W folderze ZaawansowaneZarządzanie aplikacjami w drzewie konsoli wybierz podfolder Rejestr aplikacji.
  2. Nad listą aplikacji, która jest wyświetlana, kliknij przycisk Pokaż okno właściwości rejestru aplikacji.
  3. W wyświetlonym oknie Monitorowane aplikacje kliknij przycisk Dodaj.
  4. W wyświetlonym oknie Wybierz nazwę aplikacji wybierz aplikacje z Rejestru aplikacji, której instalację lub dezinstalację chcesz monitorować.
  5. W oknie Wybierz nazwę aplikacji kliknij przycisk OK.

Po skonfigurowaniu listy monitorowanych aplikacji i zainstalowaniu lub odinstalowaniu zarządzanych urządzeń w swojej organizacji, możesz monitorować odpowiednie zdarzenia, na przykład, korzystać z wyboru zdarzeń Ostatnie zdarzenia.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.