Ignorowanie luk w oprogramowaniu

19 marca 2024

ID 191582

Możesz zignorować luki w oprogramowaniu, które mają zostać naprawione. Przyczyny zignorowania luk w oprogramowaniu mogą być, na przykład, następujące:

 • Nie uważasz luki w oprogramowaniu za krytyczną dla swojej organizacji.
 • Rozumiesz, poprawka luki w oprogramowaniu może uszkodzić dane związane z oprogramowaniem, które wymagało naprawy luki.
 • Jesteś pewien, że luka w oprogramowaniu nie jest niebezpieczna dla sieci w Twojej organizacji, ponieważ używasz innych środków ochrony swoich zarządzanych urządzeń.

Możesz zignorować lukę w oprogramowaniu na wszystkich zarządzanych urządzeniach lub tylko na wybranych zarządzanych urządzeniach.

W celu zignorowania luki w oprogramowaniu na wszystkich zarządzanych urządzeniach:

 1. W folderze ZaawansowaneZarządzanie aplikacjami drzewa konsoli wybierz podfolder Luki w oprogramowaniu.

  Obszar roboczy folderu wyświetla listę luk w aplikacjach, wykrytych na urządzeniach przez zainstalowanego na nich Agenta sieciowego.

 2. Wybierz lukę, którą chcesz zignorować.
 3. Z menu kontekstowego luki wybierz Właściwości.

  Zostanie otwarte okno właściwości luki.

 4. W sekcji Ogólne wybierz opcję Ignoruj lukę.
 5. Kliknij OK.

  Okno właściwości luki w oprogramowaniu zostanie zamknięte.

Luka w oprogramowaniu zostanie zignorowana na wszystkich zarządzanych urządzeniach.

W celu zignorowania luki w oprogramowaniu na wybranym zarządzanym urządzeniu:

 1. Otwórz okno właściwości wybranego zarządzanego urządzenia i wybierz sekcję Luki w oprogramowaniu.
 2. Wybierz lukę w oprogramowaniu.
 3. Zignoruj wybraną lukę.

Luka w oprogramowaniu zostanie zignorowana na wybranym urządzeniu.

Zignorowana luka w oprogramowaniu nie zostanie naprawiona po zakończeniu wykonywania zadania Napraw luki lub zadania Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki. Możesz wykluczyć zignorowane luki w oprogramowaniu z listy luk z użyciem filtra.

Zobacz również:

Scenariusz: Wyszukiwanie i usuwanie luk w oprogramowaniu firm trzecich

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.