Krok 5. Pobieranie pakietów dystrybucyjnych i tworzenie pakietów instalacyjnych

19 marca 2024

ID 191791

Kaspersky Endpoint Security for Windows zawiera narzędzia do szyfrowania informacji przechowywanych na urządzeniach klienckich. Aby pobrać pakiet dystrybucyjny Kaspersky Endpoint Security for Windows potrzebny w Twojej organizacji, miej na uwadze ustawodawstwo kraju, w którym znajdują się urządzenia klienckie Twojej organizacji.

W oknie Typ szyfrowania wybierz jeden z następujących typów szyfrowania:

  • Strong encryption (Silne szyfrowanie) (AES256). Ten typ szyfrowania używa klucza o długości 256 bitów.
  • Lite encryption (AES56) (Szyfrowanie podstawowe). Ten typ szyfrowania używa klucza o długości 56 bitów.

Okno Typ szyfrowania jest wyświetlane tylko wtedy, gdy jako obszar ochrony wybrałeś Stacje robocze, a jako platformę Microsoft Windows.

Po wybraniu typu szyfrowania, zostanie wyświetlona lista pakietów dystrybucyjnych obu typów szyfrowania. Pakiet dystrybucyjny z wybranym typem szyfrowania zostanie wybrany z listy. Język pakietu dystrybucyjnego odpowiada językowi Kaspersky Security Center. Jeśli wersja językowa pakietu dystrybucyjnego Kaspersky Endpoint Security for Windows dla Kaspersky Security Center nie istnieje, zostanie wybrana angielska wersja językowa pakietu dystrybucyjnego.

Na liście możesz wybrać wersje językowe pakietów dystrybucyjnych, korzystając z listy rozwijalnej Wskaż język dla Konsoli administracyjnej lub.

Dystrybutory zarządzanych aplikacji mogą wymagać zainstalowania określonej minimalnej wersji Kaspersky Security Center.

Na liście możesz wybrać pakiet dystrybucyjny dowolnego typu szyfrowania, inny od tego wybranego w oknie Typ szyfrowania. Po wybraniu pakietu dystrybucyjnego Kaspersky Endpoint Security for Windows, rozpocznie się pobieranie pakietów dystrybucyjnych odpowiadających komponentom i platformom. Możesz monitorować proces pobierania w kolumnie Stan pobierania. Po zakończeniu pracy Kreatora wstępnej konfiguracji, pakiety instalacyjne Agenta sieciowego dla systemu for Windows i zarządzanych aplikacji firmy Kaspersky są wyświetlane na liście Serwer administracyjnyZaawansowaneZdalna instalacjaPakiety instalacyjne.

Aby zakończyć pobieranie niektórych pakietów dystrybucyjnych, należy zaakceptować Umowę licencyjną. Jeśli klikniesz przycisk Zaakceptuj, zostanie wyświetlona treść Umowy licencyjnej. Aby przejść do kolejnego kroku kreatora, należy zaakceptować warunki i postanowienia Umowy licencyjnej oraz warunki i postanowienia Polityki prywatności Kaspersky. Wybierz opcje dotyczące Umowy licencyjnej i Polityki prywatności Kaspersky, a następnie kliknij przycisk Zaakceptuj wszystkie. Jeśli nie akceptujesz warunków i postanowień, pobieranie pakietu zostanie anulowane.

Po zaakceptowaniu warunków i postanowień Umowy licencyjnej oraz warunków i postanowień Polityki prywatności Kaspersky, pobieranie pakietów dystrybucyjnych będzie kontynuowane. Jeśli pobieranie zostanie zakończone, zostanie wyświetlony stan Utworzono pakiet instalacyjny. W późniejszym czasie możesz wykorzystać pakiety instalacyjne do wdrożenia aplikacji Kaspersky na urządzeniach klienckich.

Pakiety instalacyjne można tworzyć ręcznie, niezależnie od kreatora wstępnej konfiguracji. Przejdź do Serwer administracyjnyZaawansowane → Zdalna instalacja → Pakiety instalacyjne w drzewie Konsoli administracyjnej.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.