Tworzenie autonomicznych pakietów instalacyjnych

19 marca 2024

ID 192396

Ty oraz użytkownicy urządzeń w Twojej organizacji mogą używać autonomicznych pakietów instalacyjnych, aby ręcznie instalować aplikacje na urządzeniach.

Autonomiczny pakiet instalacyjny jest plikiem wykonywalnym (installer.exe), który można umieścić na serwerze sieciowym lub w folderze sieciowym lub przenieść na urządzenie klienckie w dowolny sposób. Możesz także wysłać odnośnik do autonomicznego pakietu instalacyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej. Na urządzeniu klienckim użytkownik może uruchomić otrzymany plik lokalnie, aby zainstalować aplikację bez udziału Kaspersky Security Center.

Upewnij się, że autonomiczny pakiet instalacyjny nie jest dostępny dla nieupoważnionych osób.

Możesz tworzyć autonomiczne pakiety instalacyjne dla aplikacji Kaspersky i aplikacji innych firm na platformy Windows, macOS i Linux. Aby utworzyć autonomiczny pakiet instalacyjny dla aplikacji firmy trzeciej, w pierwszej kolejności powinieneś utworzyć niestandardowy pakiet instalacyjny.

Źródło utworzenia autonomicznych pakietów instalacyjnych to pakiety instalacyjne na liście utworzonej na Serwerze administracyjnym.

W celu utworzenia autonomicznego pakietu instalacyjnego:

 1. W drzewie konsoli wybierz Serwer administracyjnyZaawansowaneZdalna instalacjaPakiety instalacyjne.

  Zostanie wyświetlona lista pakietów instalacyjnych dostępnych na Serwerze administracyjnym.

 2. Na liście pakietów instalacyjnych wybierz pakiet instalacyjny, dla którego chcesz utworzyć pakiet autonomiczny.
 3. Z menu kontekstowego wybierz Utwórz autonomiczny pakiet instalacyjny.

  Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia autonomicznego pakietu instalacyjnego. Przejdź przez kroki kreatora, korzystając z przycisku Next.

 4. Na pierwszej stronie kreatora, jeśli wybrano pakiet instalacyjny dla aplikacji Kaspersky i chcesz zainstalować Agenta sieciowego razem z wybraną aplikacją, upewnij się, że opcja Zainstaluj Agenta sieciowego wraz z aplikacją jest włączona.

  Domyślnie opcja ta jest włączona. Zalecane jest włączenie tej opcji, jeśli nie jesteś pewien, czy Agent sieciowy jest zainstalowany na urządzeniu. Jeśli Agent sieciowy jest już zainstalowany na urządzeniu, po zainstalowaniu autonomicznego pakietu instalacyjnego wraz z Agentem sieciowym, Agent sieciowy zostanie zaktualizowany do nowszej wersji.

  Jeśli wyłączysz tę opcję, Agent sieciowy nie zostanie zainstalowany na urządzeniu, a urządzenie będzie niezarządzane.

  Jeśli autonomiczny pakiet instalacyjny dla wybranej aplikacji już istnieje na Serwerze administracyjnym, kreator poinformuje o tym fakcie. W tym przypadku powinieneś wybrać jedno z następujących działań:

  • Utwórz autonomiczny pakiet instalacyjny. Wybierz tę opcję, na przykład, jeśli chcesz utworzyć autonomiczny pakiet instalacyjny dla nowej wersji aplikacji oraz chcesz zachować autonomiczny pakiet instalacyjny, który utworzyłeś dla poprzedniej wersji aplikacji. Nowy autonomiczny pakiet instalacyjny zostanie umieszczony w innym folderze.
  • Użyj istniejącego autonomicznego pakietu instalacyjnego. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz użyć istniejącego autonomicznego pakietu instalacyjnego. Proces tworzenia pakietu nie zostanie uruchomiony.
  • Ponownie skompiluj istniejący autonomiczny pakiet instalacyjny. Wybierz tę opcję, jeśli ponownie chcesz utworzyć autonomiczny pakiet instalacyjny dla tej samej aplikacji. Autonomiczny pakiet instalacyjny znajduje się w tym samym folderze.
 5. W kroku kreatora wybierz opcję Przenieś nieprzypisane urządzenia do tej grupy i określ grupę administracyjną, do której chcesz przenieść urządzenie klienckie po zainstalowaniu Agenta sieciowego.

  Domyślnie, urządzenie zostanie przeniesione do grupy Zarządzane urządzenia.

  Jeśli nie chcesz przenieść urządzenia klienckiego do grupy administracyjnej po zainstalowaniu Agenta sieciowego, wybierz opcję Nie przenoś urządzeń.

 6. W kolejnym kroku kreatora, po zakończeniu procesu tworzenia autonomicznego pakietu instalacyjnego, zostanie wyświetlony wynik tworzenia autonomicznego pakietu instalacyjnego oraz ścieżka do pakietu autonomicznego.

  Możesz kliknąć odnośniki i wykonać dowolną z następujących czynności:

  • Otwórz folder z autonomicznym pakietem instalacyjnym.
  • Wyślij e-mail zawierający odnośnik do utworzonego autonomicznego pakietu instalacyjnego. Aby wykonać tę akcję, powinieneś mieć uruchomioną aplikację do obsługi wiadomości e-mail.
  • Przykładowy kod HTML do publikacji odnośnika na stronie internetowej. Plik TXT jest tworzony i otwierany w aplikacji, która jest kojarzona z formatem TXT. W pliku wyświetlany jest znacznik HTML <a> z atrybutami.
 7. W następnym kroku kreatora, jeśli chcesz otworzyć listę autonomicznych pakietów instalacyjnych, włącz opcję Otwórz listę pakietów autonomicznych.
 8. Kliknij przycisk ZAKOŃCZ.

  Kreator tworzenia autonomicznego pakietu instalacyjnego zostanie zamknięty.

Autonomiczny pakiet instalacyjny jest tworzony i umieszczany w podfolderze PkgInst folderu współdzielonego Serwera administracyjnego. Możesz przejrzeć listę pakietów autonomicznych, klikając przycisk Wyświetl listę pakietów autonomicznych nad listą pakietów instalacyjnych.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.